logo
Logo Promocji Zdrowia BIP
 

Zespół Szkół Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie

 
Szkoła Promująca ZdrowieTydzień Promocji Zdrowia "Dbamy o swoje bezpieczeństwo" – 23- 27 listopada 2015 r. r.
Nasz wielki sukces!!! Jesteśmy jedyną szkołą ponadgimnazjalną powiatu piotrkowskiego z Krajowym Certyfikatem Szkoły Promującej Zdrowie – 9 grudnia 2014 r.
Szkolny Dzień Zdrowia pod hasłem "Fit jest trendy" – 16 kwietnia 2014 r.
Podsumowanie działań prozdrowotnych w ramach realizacji Szkoły Promującej Zdrowie – 18 grudnia 2013 r.
Aktualności dotyczące ubiegania się o przyznanie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie
Droga do Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie
Szkolny Tydzień Promocji Zdrowia – 26-30 listopada 2012
Szkolny Tydzień Promocji Zdrowia – 15-19 listopada 2010
Działania wychowawczo–profilaktyczne
I Rejonowe Spotkanie Szkół Promujących Zdrowie – 09 grudnia 2008
Sprawozdanie z II Rejonowego Spotkania Szkół Promujących Zdrowie – 04 czerwca 2009
Certyfikat Sieci Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego – 4 listopada 2008
Apel Podsumowujący – 04 czerwca 2008
Udział w I Ogólnopolskim Programie Profilakrycznym "Mam haka na raka"
O Szkole Promującej Zdrowie
Pliki do pobrania z opisem przeprowadzonych działań
Galeria zdjęć z przeprowadzonych działań w szkole

Tydzień Promocji Zdrowia "Dbamy o swoje bezpieczeństwo" – 23- 27 listopada 2015 r.

W dniach 23- 27 listopada 2015 r. zorganizowaliśmy już po raz szósty Tydzień Promocji Zdrowia pod hasłem " Dbamy o swoje bezpieczeństwo". Podczas całego tygodnia były realizowane działania, które miały na celu promowanie zdrowego stylu życia, uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, które prowadzili terapeuci z Fundacji "Aby nikt nie zginął" i fundacji "Arka nadziei".

Warsztaty "AZA" to atrakcyjne zajęcia, podczas których uczniowie poznali i trenowali umiejętności asertywnych zachowań abstynenckich. W ramach warsztatów młodzież poprzez udział w ćwiczeniach zarówno indywidualnych jak i grupowych poznała zasady i techniki asertywne oraz możliwości wytrenowania zachowań i komunikowania się zgodnie nabytymi umiejętnościami i z samym sobą.

"Ja, to wartość " w czasie warsztatów uczniowie poprzez trening, zabawę i pracę w grupie rówieśników uczyli się radzenia sobie z rozwiązywaniem problemów wynikających z ich trudnej sytuacji życiowej. . Ten sposób pracy dał im możliwość wzmocnienia poczucia własnej wartości, kształtowania poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, szukania rozwiązań dla swoich problemów.

"Cyberprzemoc- wirtualne ciosy, realne rany"
Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się:
- jak nie stać się ofiarą cyberprzemocy,
- jak jej zapobiegać,
- co robić, gdy jest się ofiarą cyberprzemocy,
- gdzie szukać fachowej pomoc.


"Moja krew- Twoje życie" W dniu 19 listopada 2015 r. odbyła się Akcja Honorowego Krwiodawstwa. Krew to niezwykle cenny lek, który ratuje życie wielu osobom. Cieszymy się, że nasza inicjatywa z roku na rok przyciąga coraz więcej chętnych, aby pomóc potrzebującym.

"Na ochronie środowiska Twoje zdrowie zyska" W dniu 18 listopada 2015 r. odbył się szkolny konkurs ekologiczny, którego celem było: popularyzowanie zagadnień związanych z ochroną środowiska, propagowanie wśród młodzieży działań proekologicznych i prozdrowotnych.

Mamy nadzieję, że poprzez wspólne działania przyczyniliśmy się do zwiększenia świadomości naszych uczniów, jak ważna jest inwestycja we własne zdrowie i bezpieczeństwo.
Galeria zdjęć

Nasz wielki sukces!!! Jesteśmy jedyną szkołą ponadgimnazjalną powiatu piotrkowskiego z Krajowym Certyfikatem Szkoły Promującej Zdrowie – 9 grudnia 2014 r.

Działania prozdrowotne w naszej placówce w latach 2005 – 2014 zostały docenione i uwieńczone ważnym dla całej społeczności dokumentem – powiedział Grzegorz Szewczyk, dyrektor placówki, po otrzymaniu Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie w dniu 09 grudnia 2014 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.

W ciągu ostatnich 9 lat nasza placówka ubiegała się o Wojewódzki, a następnie o Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, w związku z tym zrealizowano wiele przedsięwzięć, zorganizowano szereg imprez szkolnych i lokalnych szerzących idee prozdrowotne, założenia i standardy SzPZ, a wszystko to, by wyposażyć młodzież, nauczycieli, rodziców i pracowników niepedagogicznych szkoły w wiedzę i umiejętności niezbędne w życiu codziennym, m.in. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, profilaktyki współczesnych chorób społecznych, cywilizacyjnych i zjawisk patologicznych.

Od 2008 roku Szkolny Zespół ds. Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia pod okiem koordynatorów, początkowo pedagoga szkolnego Edyty Sęk, a następnie Małgorzaty Lachety, przy pełnej akceptacji i wsparciu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i uczniów, realizował autorski program Małgorzaty Lachety o charakterze edukacyjno–profilaktyczno–wychowawczym pod hasłem: W Czarnocinie życie zdrowo płynie, w ramach którego corocznie listopad był miesiącem zdrowia, zapraszano do współpracy wielu specjalistów, lekarzy, instytucje wspomagające tj. Policję, Straż Pożarną, Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Piotrkowie Trybunalskim, teatry, zespoły muzyczne, aby w przystępny i bezpośredni sposób dotrzeć do uczniów, aby profilaktyka i dbanie o siebie stały się ich życiowym mottem.

Działania placówki były wielokrotnie doceniane przez rodziców, młodzież i przedstawicieli środowiska lokalnego. W 2008 r. otrzymaliśmy Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, a 09 grudnia 2014 roku odebraliśmy Krajowy Certyfikat, który jest najwyższym odznaczeniem na polu promocji zdrowia dla szkoły, stanowi uwieńczenie ciężkiej pracy całego zespołu i koordynatora, ale jeszcze ważniejszy jest dla nas fakt, iż został nam przyznany bezwarunkowo na okres 5 lat.

Decyzja Kapituły Krajowego Certyfikatu ucieszyła całą społeczność szkolną i lokalną, promocja zdrowia jest mocną stroną szkoły, w której uczą się nasze dzieci. Wiemy, że mimo otrzymania dokumentu, działania związane z promocją zdrowego stylu życia będą kontynuowane – powiedziała pani Ilona Kaczmarek – przewodnicząca Rady Rodziców.

Dokument odebrali pan dyrektor Szkoły Grzegorz Szewczyk wraz z panią Marzeną Rozpiątkowską podczas uroczystości w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Małgorzata Lacheta
koordynator SzPZ

ZOBACZ: Galeria zdjęć

Szkolny Dzień Zdrowia pod hasłem "Fit jest trendy" – 16 kwietnia 2014 r.

W dniu 16 kwietnia 2014 r. obchodziliśmy 10 Szkolny Dzień Zdrowia – tegoroczne hasło brzmiało "Fit jest trendy".

Cała społeczność szkolna spotkała się na sali gimnastycznej, w celu uczczenia obchodów Światowego Dnia Zdrowia, który odbył się 7 kwietna i był poświęcony chorobom przenoszonym przez wektory – czyli insekty. W trakcie spotkania młodzież przypomniała historię Światowego Dnia Zdrowia, przedstawiła główne założenia tegorocznego ŚDZ i dodatkowo Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia postanowił zwrócić uwagę na następujące problemy: palenie tytoniu, dbanie o kondycje fizyczną, prawidłowy trening i pozostanie w dobrej formie na długi czas.

Hasło tegorocznego Dnia Zdrowia w naszej szkole brzmiało: "Fit jest trendy" i wiązało się z wszechobecnym trendem dbania o zdrowie, właściwą sylwetkę, dobrą formę i kondycję fizyczną. Przypomnieliśmy, że jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie i od wielu lat podejmujemy działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia, a Światowy Dzień Zdrowia jest jednym z nich. Cała społeczność szkolna wysłuchała wykładu koleżanek z klasy IV TŻiGD: Dominiki Baranowskiej i Pauliny Więcławskiej przygotowanego pod kierunkiem p. Doroty Swarbuły nt. pojadania między posiłkami, następnie nauczyciel wychowania fizycznego p. Michał Lacheta przybliżył obecnym pojęcie "city workout", dowiedzieliśmy się jak w prosty sposób w dowolnym miejscu dbać o właściwą sylwetkę.

Koleżanki i koledzy przy stolikach, uczniowie klasy IV TŻiGD udzielali wszystkich niezbędnych informacji na temat prawidłowej masy ciała, wskaźnika BMI, można było dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi i poznać zagrożenia związane z nadciśnieniem. Dziś szczególną uwagę zwróciliśmy na palenie tytoniu, ponieważ od 1 września 2014 r. będziemy w szkole realizować autorski program „Szkoła bez dymka”, którego głównym celem będzie informowanie o szkodliwości palenia tytoniu, chorobach tytoniozależnych, nakłanianie do rzucenia palenia i dbania o zdrowie. W trakcie programu zorganizowane będą spotkania ze specjalistami i lekarzami, mające na celu eliminację problemu palenia tytoniu na terenie naszej placówki. Każdy ma prawo do oddychania świeżym powietrzem, a palacze nam niepalącym odbierają tą możliwość. Nie zgadzamy się na to i wyrażamy swój sprzeciw, chcemy być "Szkołą bez dymka" – miejscem wolnym od dymu tytoniowego.

Oprócz wykładów i pomiarów odbyła się także degustacja zdrowej dietetycznej zupy ziemniaczanej i ciasteczek fit. Nasze szkolne motto brzmi: Pamiętajcie, że o zdrowie należy dbać codziennie.

Spotkanie przygotowali uczniowie klasy IV TŻiGD, Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia pod kierunkiem pani Doroty Swarbuły, pani koordynator Szkoły Promującej Zdrowie – Małgorzatay Lachety, p. Michała Lachety i p. Anny Kędziory. Dziękujemy panu Maciejowi Stachaczykowi za pomoc w przygotowaniu sprzętu i nagłośnienia.
Galeria zdjęć

Podsumowanie działań prozdrowotnych w ramach realizacji
Szkoły Promującej Zdrowie – 18 grudnia 2013 r.

W dniu 18 grudnia 2013 roku młodzież ze Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej przypomniała całej społeczności szkolnej i lokalnej oraz zaproszonym gościom najważniejsze działania, jakie podjęto w ostatnich latach w ramach realizacji projektu Szkoły Promującej Zdrowie. Przedstawiła również korzyści jakie miała z nich cała społeczność szkolna i lokalna.

W ciągu ostatnich lat szkolnych był realizowany autorski program koordynatora Szkoły Promującej Zdrowie pani Małgorzaty Lachety "W Czarnocinie życie zdrowo płynie", który zawiera wszystkie wymagania SzPZ z pięciu standardów. W jego ramach organizowane były corocznie tematyczne Szkolne Kampanie Profilaktyczne i Szkolny Tydzień Promocji Zdrowia oraz Dni Zdrowia, na które zapraszaliśmy zawsze specjalistów z różnych dyscyplin. Listopad jest od 2008 roku "Miesiącem Zdrowia". W ramach realizacji w/w programu corocznie odbywały się także degustacje zdrowej żywności, pieczenie zdrowego chleba, apele profilaktyczne i podsumowujące, konkursy recytatorskie, profilaktyczne, plastyczne, literackie i wiedzy o zdrowym stylu życia, profilaktyki palenia tytoniu, wiedzy o HIV i AIDS oraz konkursy talentów. Do obecnego roku szkolnego odbyło się VII tematycznych Szkolnych Tygodni Promocji Zdrowia i 7 tematycznych Szkolnych Kampanii Profilaktycznych, których problematyka wynikała z potrzeb i zainteresowań wszystkich członków społeczności szkolnej. Wszystkie te imprezy odbywały się z udziałem specjalistów i lekarzy oraz partnerów, których dzisiaj gościmy. Serdecznie Państwu dziękujemy za zaangażowanie i pomoc.

W ramach programu "W Czarnocinie życie zdrowo płynie" monitorowana jest także na bieżąco poprawa bazy dydaktycznej oraz bazy do zajęć wychowania fizycznego, corocznie dokonuje się zakupu mebli do sal, pomocy dydaktycznych, wyposażenia szatni, pokoju nauczycielskiego, przeprowadzanie są prace konserwacyjne i remonty. W czasie ostatnich 3 lat została wybudowana pełnowymiarowa hala sportowa dostosowana architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych, z której korzysta cała społeczność szkolna i lokalna, nastąpiła znaczna poprawa bazy do zajęć z w-fu, gdyż wcześniej nie posiadaliśmy hali sportowej.

Do realizacji wybranych zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej zapraszani byli specjaliści i partnerzy, którym złożone zostały serdeczne podziękowania. Dziękujemy wszystkim, a przede wszystkim:

 • specjalistom z poradni psychologiczno–pedagogicznych, psychoterapeutom, terapeutom uzależnień,
 • policjantom z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Tryb.,
 • pracownikom Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie, lekarzom i pielęgniarce pani Ewie Wasilewskiej
 • pracownikom Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach, w szczególności panu Zbigniewowi Jakiel
 • pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim – w szczególności pani Annie Kańskiej oraz pani Wiesławie Kozińskiej
 • przedstawicielom Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb., Urzędu Gminy i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnocinie
 • pracownikom Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej oraz Urzędu Pracy
 • pracownikom Polskiego Czerwonego Krzyża
 • pracownikom Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim
 • przedstawicielom fundacji, z którymi współpracowaliśmy przy realizacji akcji charytatywnych takich jak: "Góra Grosza", "Gorączka Złota" czy w bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy "Szlachetna Paczka" oraz pracownikom Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim. Dzięki ich pomocy udało nam się zrealizować bardzo wiele przedsięwzięć.

W naszej placówce oprócz programu "W Czarnocinie życie zdrowo płynie" od trzech lat realizowane są projekty ekologiczne, zrealizowano 3 projekty pod następującymi hasłami: "Mamy tylko jedną ziemię" (2011), "Przyroda człowiekowi – człowiek przyrodzie" (2012) oraz "Poznajemy, dbamy, chronimy – szkoła przyjazna środowisku" (2013). Wszystkie w/w są organizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach tych programów odbywała się edukacja zdrowotna i ekologiczna uczniów, organizowane było wiele konkursów, bezpłatne wycieczki, apele, akcje prozdrowotne i zbiórki makulatury.

Dzięki ich realizacji poszerzyliśmy wiedzę w wielu obszarach, uczestniczyliśmy w bezpłatnych wycieczkach krajoznawczo-turystycznych, konkursach ekologicznych. Wiemy, że należy szanować przyrodę, podziwiać jej piękno i być przyjaznym dla środowiska. W ostatnich trzech latach zrealizowano również programy profilaktyczne dotyczące profilaktyki alkoholowej: NOE i KOREKTA, profilaktyki raka sutka "Różowa wstążeczka", program profilaktyki wad cewy nerwowej, zespołu FAS, program Stres pod kontrolą. Uczniowie klas I i II wzięli udział w warsztatach profilaktycznych "Narkotyki – najlepsze wyjście nie wchodzić". Dzięki tym spotkaniom zmieniliśmy nasz sposób myślenia na temat stosowania narkotyków i leków zmieniających świadomość. Wiemy, że najlepsze wyjście to nie wchodzić, poznaliśmy niebezpieczne stereotypy dotyczące narkotyków, a przede wszystkim otrzymaliśmy rzetelną wiedzę na temat substancji psychoaktywnych. Programy profilaktyczne wskazują nam właściwą drogę, kształtują odpowiedzialną postawę wobec zdrowia własnego i innych ludzi, dzięki nim potrafimy rozpoznać zagrożenia cywilizacyjnych i jesteśmy asertywni w dokonywaniu wyborów. Wiemy, jak powinniśmy postąpić w wielu sytuacjach codziennych.

Od bieżącego roku szkolnego realizujemy pod okiem koordynatora pani Anny Bernaciak program polsko-szwajcarski w ramach współpracy międzynarodowej (projekt współpracy nr KIK/34) pt. "Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej". W ramach tego projektu prowadzimy działania w dwóch obszarach: zasad żywienia i aktywności fizycznej. W tym programie aktywnie działają: Warsztaty Żywieniowe, na których pogłębiamy wiedzę dotyczącą prawidłowego stylu odżywiania, kontroli masy ciała, zapobiegania nadwadze i otyłości. Przygotowujemy się do różnych olimpiad: Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności, Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowego Stylu Życia, Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – blok żywieniowy.
W ciągu ostatnich lat był realizowany autorski program nauczycieli wychowania fizycznego pani Agnieszki Glonek i pana Michała Lachety: "Edukacja poprzez Sport", w ramach którego zachęcaliśmy wszystkich członków społeczności szkolnej do aktywnego spędzania czasu wolnego, zamiany "pilota" na "kijki". Program ma na celu eliminację zwolnień z lekcji wychowania fizycznego i zachęcanie wszystkich członków społeczności szkolnej do rekreacyjnego uprawiania sportu. Możemy się pochwalić, że w ciągu dwóch lat ostatniego nastąpiło wyraźne zmniejszenie liczby osób niećwiczących i posiadających zwolnienia z wychowania fizycznego (w 2011 liczba ta wynosiła 12% niećwiczących, obecnie w 2013 roku liczba spadła i wynosi 5,59%). Społeczność szkolna i lokalna brała udział w wielu zawodach i rozgrywkach sportowych na różnych szczeblach, obyły się zajęcia z aerobiku; wiele osób ze środowiska szkolnego uprawia sport i aktywny tryb życia, wiele zamieniło "pilot" na "kijki" i codziennie regularnie maszerują ulicami Czarnocina.

Dla uczniów i pracowników utworzyliśmy wspólnie z panem Rafałem Radziszewskim, panem Bogdanem Gajdą oraz wychowankami internatu w internacie siłownię (w roku szkolnym 2012/2013), na której mogą ćwiczyć codziennie wszyscy chętni do godziny 22.
W ciągu ostatnich lat był realizowany program autorski nauczyciela przedmiotów zawodowych i dietetyka pani Doroty Swarbuły pt: "Popularyzowanie zasad zdrowego stylu życia". W ramach tego programu uczestniczyliśmy w zajęciach z edukacji zdrowotnej. Poszerzyliśmy wiedzę w zakresie: korzyści płynących ze stosowania zdrowego stylu życia, znamy i stosujemy prawidłowe nawyki żywieniowe oraz staramy się spędzać czas wolny aktywnie.
Od wielu lat realizujemy wspólnie autorski program pedagoga szkolnego pani Edyty Sęk i grupy uczniów pt. "Ta sama chwila...", w którym uczestniczymy w zajęciach z wolontariatu, współpracujemy z Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim oraz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Raciborowicach – uczymy się empatii, bezinteresownej pomocy osobom trzecim oraz właściwego i pożytecznego spędzania czasu wolnego.
Kolejnym sukcesem jest uczestniczenie społeczności szkolnej w szeregu działań zwiększających nasze bezpieczeństwo w wielu aspektach życia codziennego. Nasza szkoła posiada certyfikat Bezpiecznej Szkoły, realizowała wiele programów zwiększających bezpieczeństwo swoje i innych, m.in. "Widzę – Reaguję", uczniowie brali dwukrotnie udział w Szkolnych Kampaniach Profilaktycznych pod hasłem „Bądź bezpieczny w XXI wieku” oraz "Bezpieczny w domu, szkole, życiu..." program edukacyjny zwiększający bezpieczeństwo uczniów "Kultura Bezpieczeństwa" w zakresie zmniejszania zagrożeń zawodowych. Jest on realizowany przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy.

Co nas wyróżnia jako szkołę promującą zdrowie?

A więc po pierwsze – jesteśmy pierwszą, i jak dotychczas, jedyną szkołą ponadgimnazjalną z terenu powiatu piotrkowskiego, która od 5 lat należy do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i obecnie ubiega się o Krajowy Certyfikat. Naszą wizją i misją szkoły jest m.in. tworzenie klimatu sprzyjającemu zdrowiu, osiąganiu sukcesów, prowadzenie edukacji zdrowotnej na najwyższym poziomie.

Po drugie – mamy bardzo dobre warunki i przyjazne środowisko szkolne, wyróżnia nas malownicze położenie w sercu parku założonego w 1914 r. z przepiękną aleją lipową.
Na terenie szkoły w ciągu ostatnich 5 lat wybudowano kompleks boisk Orlik 2012 (oddany do użytku w XI 2008) oraz nowoczesną halę sportową (oddana do użytku w maju 2011). Oba te obiekty są bezpieczne, dostosowane architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, posiadają zaplecze sanitarne, natryski, szatnie i sprzęt sportowy do dyspozycji ćwiczących. Na boisku Orlik są zatrudnieni (w porozumieniu z Urzędem Gminy) animatorzy sportu, którzy pracują 7 dni w tygodniu (od marca do listopada) w godzinach popołudniowych, co stwarza idealne warunki do uprawiania sportu wszystkim członkom społeczności szkolnej, lokalnej i gmin ościennych. Na tych obiektach organizuje się wiele imprez sportowych dla społeczności lokalnej, m.in. Mistrzostwa o Puchar Dyrektora Szkoły w piłce nożnej, rozgrywki w piłce siatkowej i tenisie ziemnym.

Po trzecie – większość nauczycieli jest zaangażowana w realizację edukacji zdrowotnej, wspólnie z nami realizuje wiele autorskich programów, projektów edukacyjnych. Jako społeczność szkolna przy wsparciu wielu partnerów w ciągu ostatnich lat podejmowaliśmy wiele działań w celu spełnienia wszystkich wymagań w obszarze pięciu standardów Szkoły Promującej Zdrowie.

W imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie dziękujemy dyrekcji szkoły, pani wicedyrektor Marzenia Rozpiątkowskiej, koordynatorowi Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie – pani Urszuli Szewczyk, szkolnemu koordynatorowi pani Małgorzacie Lachecie, pani pedagog Edycie Sęk oraz wszystkim nauczycielom, prowadzącym edukację zdrowotną i działania na rzecz zdrowia.

Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej
Szkolny koordynator Małgorzata Lacheta

ZOBACZ: Galeria zdjęć

Prezentacja Wyników Autoewaluacji Szkoły Promującej Zdrowie w Zespole Szkół Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie

Aktualności dotyczące ubiegania się o przyznanie
Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie

W roku szkolnym 2013/2014 (do 15 grudnia 2013) Zespół Szkół Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego będzie ubiegał się o przyznanie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. W tym celu szkolny koordynator przygotuje obowiązującą dokumentację (wniosek wraz z załącznikami), który zostanie złożony zgodnie z procedurą.

W związku z powyższym przypominamy całej społeczności szkolnej i rodzicom procedurę, cele i warunki ubiegania się o Krajowy Certyfikat SzPZ oraz obszary, w których należy przeprowadzić autoewaluację.

I. PROCEDURA NADAWANIA KRAJOWEGO CERTYFIKATU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
Cele:
Ustanowienie "Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie" ma na celu:

 1. Uznanie i docenienie długofalowych, systemowych działań szkół, zgodnych z przyjętą w Polsce koncepcją i standardami szkoły promującej zdrowie.
 2. Stymulowanie rozwoju programu SzPZ w Polsce, jako ważnego elementu polityki państwa i działań oddolnych dla poprawy jakości edukacji, stanu zdrowia ludności oraz budowania demokratycznego społeczeństwa.
 3. Upowszechnianie doświadczeń i osiągnięć SzPZ oraz przykładów dobrej praktyki na terenie całego kraju i stymulowanie współpracy między szkołami.

II. Okres ważności certyfikatu.
Certyfikat jest przyznawany szkole na okres 5 lat. Po upływie tego okresu szkoła może starać się ponownie o jego nadanie, po spełnieniu odpowiednich warunków.

III. Warunki ubiegania się szkoły o przyznanie certyfikatu
O przyznanie certyfikatu może ubiegać się szkoła, która spełni następujące warunki:

 1. jest członkiem wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie i posiada wojewódzki certyfikat co najmniej przez 3 lata;
 2. dokonała autoewaluacji swoich działań w zakresie określonym w pięciu standardach SzPZ, z wykorzystaniem metod i narzędzi dostępnych na stronie internetowej www.ore.edu.pl;
 3. dokonała publicznej prezentacji wyników autoewaluacji, podczas której przedstawiła sukcesy oraz wskazała problemy wymagające rozwiązania;
 4. określiła swoje kompetencje ("mocne strony") w zakresie promocji zdrowia, którymi jest gotowa dzielić się z innymi szkołami oraz zaproponowała sposób, w jaki tego dokona;
 5. otrzymała rekomendację wojewódzkiego koordynatora;
 6. sporządziła informację o swojej szkole do banku danych.

IV. Zasady przyznawania certyfikatu.
Certyfikat nadaje szkole Minister Edukacji Narodowej na podstawie rekomendacji udzielonej przez Centralną Kapitułę "Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie" działającą przy Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.

V. STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE – w tych obszarach należy przeprowadzić autoewaluację.

 1. Pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.
 2. Tworzy strukturę i zarządzanie projektami promocji zdrowia, które umożliwiają skuteczne i ciągłe działania w zakresie promocji zdrowi
 3. 3. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników i dąży do zwiększenia jej skuteczności.
 4. 4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający:
  • - zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
  • - osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości,
  • - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.
 5. 5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

VI. Harmonogram prac na okres IX– XI 2013 r.


                                    Opracowanie: Małgorzata Lacheta – szkolny koordynator Szkoły Promującej Zdrowie

"Droga do Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie"

Działania prozdrowotne w Zespole Szkół Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie - rok szkolny 2012/2013

W bieżącym roku szkolnym nasza placówka będzie ubiegała się o Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, w związku z tym zaplanowano do realizacji wiele przedsięwzięć, imprez szkolnych i lokalnych szerzących idee prozdrowotne.
Pierwszą tegoroczną inicjatywa prozdrowotną była akcja sprzątania świata pod hasłem "Śmieci mniej, ziemi lżej", którą zorganizowała pani wicedyrektor Marzena Rozpiątkowska wraz z młodzieżą. W październiku i listopadzie uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursach organizowanych w ramach akcji zwiększającej bezpieczeństwo mieszkańców powiatu piotrkowskiego "Widzę – Reaguję 2012".
W trakcie całego roku szkolnego młodzież pod opieką pedagoga szkolnego realizuje program wychowawczo – profilaktyczny "Ta sama chwila..." i uczestniczy w zajęciach z wolontariatu, w ramach których organizuje różne akcje dla podopiecznych Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.
Kolejnym przedsięwzięciem były 5 dniowe obchody Szkolnego Tygodnia Promocji Zdrowia w czasie od 26 do 30 listopada 2012 r. Ta inicjatywa stała się już tradycją i w bieżącym roku szkolnym odbyła się u nas już po raz VI.
VI Szkolny Tydzień Promocji Zdrowia został zorganizowany przez szkolnego koordynatora Małgorzatę Lachetę, pedagoga szkolnego Edytę Sęk, wicedyrektora Marzenę Rozpiątkowską, Michała Lachetę, Annę Bernaciak i Rafała Radziszewskiego pod hasłem "Możesz na nas liczyć – wsparcie ucznia w trudnych aspektach życia codziennego".
W ramach akcji zaprosiliśmy do współpracy wielu partnerów z zewnątrz, m.in. lekarza, psychologa, doradcę zawodowego, pracowników WORD-u, pielęgniarkę, którzy poprowadzili ciekawe warsztaty, zajęcia, pogadanki profilaktyczne i wykłady.
W dniu 26.11. uczniowie wraz z nauczycielami i pracownikami uczestniczyli w zajęciach z pracownikami Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej przy OHP w Piotrkowie Tryb. na temat: Wsparcie uczniów w procesie wyboru zawodu, planowania kariery zawodowej i poszukiwania pracy. Równolegle uczniowie brali udział w pogadance z treningiem asertywności Tylko słabi gracze biorą dopalacze, prowadzonej przez pedagoga panią Edytę Sęk. Poznali złudne informacje przekazywane przez producentów i sprzedawców substancji psychoaktywnych, skutki stosowania dopalaczy, dane epidemiologiczne w Polsce i Europie. Przypomnieli sobie i utrwalili pojęcie asertywności, wykonywali ćwiczenia związane z kulturalnym, ale stanowczym odmawianiem. Pani pedagog podkreślała wielokrotnie, że asertywność stanowi doskonałą formę obrony przed nałogami i można się jej nauczyć.
W dniu 27.11. młodzież spotkała się z psychologiem panią Urszulą Pecyną i wzięła udział w zajęciach nt. Sztuka motywacji, pozytywnego myślenia i zachowania dystansu jako sposób na optymalne radzenie sobie w różnych sytuacjach życiowych; oprócz tego, w tym samym dniu uczniowie uczestniczyli w pogadance profilaktycznej prowadzonej przez panią Annę Bernaciak, nauczyciela przedmiotów zawodowych w Technikum kształcącym w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego pod tytułem: "Czym skorupka za młodu nasiąknie..." - uczniowie poznali i przypomnieli sobie rolę prawidłowych nawyków żywieniowych w życiu codziennym i ich ogromny wpływ na przyszłość oraz poznali zasady prawidłowego odżywiania się.
We środę, tj. 28.11. cała społeczność szkolna i zaproszeni goście wysłuchali bardzo interesujących wykładów prowadzonych przez lekarza medycyny, pana Zbigniwa Figata na temat skutków palenia tytoniu i profilaktyki raka szyjki macicy pod hasłem: Wpływ palenia tytoniu na zdrowie i urodę człowieka – rak jako choroba tytoniozależna. Wiedza na temat skutków palenia tytoniu i jego wpływu na rozwój innych chorób, która została przekazana przez pana doktora częściowo w formie ciekawostek i żartów, na długo pozostanie w pamięci naszych uczniów. Cała społeczność szkolna i zaproszeni goście zrozumieli skalę zjawiska: palenie tytoniu to choroba sklasyfikowana w wykazie chorób pod numerem: F 17.2 zabijająca rocznie 5 mln ludzi na świecie, jej główne objawy to: silna potrzeba zapalenia papierosa, uporczywe palenie i przedkładanie używania tytoniu nad inne zajęcia. Oprócz tego dowiedzieliśmy się, że palenie tytoniu jest ściśle związane z rozwojem raka szyjki macicy, w trakcie wykładu poznaliśmy „Ciekawą historię nowotworu nr 15 – czyli, jak to było z rakiem szyjki macicy”. Pan doktor przeanalizował wpływ palenia biernego i czynnego również na kobiety ciężarne i uświadomił naszej młodzieży skutki takiego postępowania.
W dniu 29.11 również cała społeczność szkolna uczestniczyła w pogadance profilaktycznej przeprowadzonej przez pana Michała Franasa, specjalistę do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego oraz nauczyciela przepisów ruchu drogowego pana Rafała Radziszewskiego. Prelekcja z filmem nosiła wymowny tytuł: Masz tylko jedno życie i przedstawiała skutki śmiertelnych wypadków drogowych i nieprawidłowego prowadzenia pojazdów. Podczas pogadanki prowadzący przybliżyli młodzieży dane dotyczące wypadków w Polsce i krajach UE, zaprezentowali autentyczne zdjęcia ofiar, dzięki którym odbiorcy mogli uzmysłowić sobie, że prowadzenie pojazdu jest najbardziej odpowiedzialną funkcją społeczną, którą wykonują oraz, że nieostrożna jazda, rozmowa przez telefon czy brawura i nadmierna prędkość mogą zabić nie tylko kierowcę, ale również wiele niewinnych ludzi. W tym samym dniu uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat roli aktywności fizycznej w życiu, wzięli udział w pogadance profilaktycznej Ruch leczy każdą chorobę prowadzonej przez nauczyciela wychowania fizycznego pana Michała Lachetę. Pan Michał przypomniał młodzieży, że ruch i właściwa dieta to najlepsze formy profilaktyki wielu chorób społecznych i cywilizacyjnych.
W dniu 30.11. odbył się apel profilaktyczny – związany z obchodami Światowego Dnia Walki z AIDS, który zorganizowały panie Małgorzata Lacheta i Edyta Sęk oraz uczniowie następujących klas: Marlena Florczyk, Dawid Jeżyna, Jakub Olasik, Małgorzata Duk, Karolina Zawada, Karolina Paluch, Maja Staniaszek, Magdalena Krawiec, Anna Kozub i Hubert Robert. Młodzież przypomniała, że według światowej organizacji UNAIDS co 6 sekund na świecie ktoś zakaża się wirusem HIV, co 9 sekund jakaś osoba umiera na AIDS, z tej przyczyny co 14 sekund zostaje osierocone dziecko. W tym dniu na całym świecie jednoczymy się z ludźmi zakażonymi wirusem HIV i osobami chorymi na AIDS i tak też było w naszej placówce. Prowadzący na zakończenie zaapelowali do społeczności szkolnej słowami: PAMIĘTAJ! Ty też możesz zakazić się wirusem HIV lub jedną z chorób przenoszonych drogą płciową, a wierność i prezerwatywa zmniejsza ryzyko zakażeń. Twoja odpowiedzialna postawa może powstrzymać rozprzestrzenianie się epidemii HIV i uratować Ci życie. Na zakończenie Anna Kozub przy akompaniamencie gitary Huberta Roberta zaśpiewała słynny utwór grupy „Dżem” pt. Wehikuł czasu. Po apelu pani wicedyrektor przypomniała cele Szkoły Promującej Zdrowie, podsumowała VI SZTPZ i podziękowała jego organizatorom.

Na apelu ogłoszono wyniki szkolnego etapu Olimpiady Promującej Zdrowy Styl Życia organizowanej przez PCK oraz szkolnego konkursu Bądź trendy – dbaj o zdrowie. Konkurs został przeprowadzony wśród uczniów wszystkich klas, pytania dotyczyły zasad zdrowego odżywiania, kształtowania właściwych nawyków, ekologii, higieny i zdrowia. Najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie: Dominika Kozub, Karolina Olasik, Adam Zając, Magdalena Krawiec, Magdalena Słowińska i Karolina Mieszek. Zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Uczennica Dominika Baranowska zakwalifikowała się do etapu rejonowego Olimpiady Promującej Zdrowy Styl Życia.
W czasie całego miesiąca listopada pani Małgorzata Lacheta i Edyta Sęk organizowały akcję charytatywną dla zwierząt ze schroniska w Piotrkowie Trybunalskim pod hasłem Paczka dla zwierzaczka. W tym czasie uczniowie przynosili słomę, karmę, pościel, koce i datki na zakup żywności. Wielki finał - środa 12.12. 2012 r. o godz. 12. 00, po którym przekażemy zebrane rzeczy pracownikom schroniska.
Oprócz tej inicjatywy, jak co roku, bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji Góra Grosza 2012, mającej na celu zbiórkę drobnych monet dla dzieci wychowujących się poza własna rodziną.
W dniu 30.11. w godzinach 8.00 -12.00 cała społeczność szkolna miała możliwość u dokonania pomiaru poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu, za pomocą urządzenia Smokylizer wypożyczonego dzięki uprzejmości Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim. Akcję zorganizowała pani Edyta Sęk pod hasłem „Wolność twoich płuc”. Uczniowie palący papierosy uczestniczyli w warsztatach, otrzymali porady, wskazówki i ulotki, jak rzucić palenie; dowiedzieli się, gdzie mogą szukać pomocy i w których punktach organizowane są akcje wspólnego rzucania palenia.

Po przeprowadzeniu ankiet diagnozujących poznaliśmy opinię uczniów na temat organizacji imprez szerzących idee Szkoły Promującej Zdrowie. Uczniowie są bardzo zadowoleni z faktu, że w naszej placówce nie tylko kształci się na wysokim poziomie, lecz również stale prowadzi się edukację i podejmuje działania promujące zdrowie, ekologię i bezpieczeństwo. Doceniają starania i zaangażowanie nauczycieli, koordynatora i pedagoga szkolnego, sami bardzo chętnie biorą udział w organizacji przedsięwzięć i imprez na terenie placówki.

Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia przypomina całej społeczności szkolnej, że w roku szkolnym 2012/2013 nasza placówka będzie ubiegała się o uzyskanie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie i włączenie do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
W bieżącym roku szkolnym są realizowane następujące działania na rzecz zdrowia:

 • szkolenia dla nauczycieli, rodziców i uczniów dotyczące współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych i społecznych, narkotyków, „dopalaczy”, motywowania uczniów do nauki i rozwoju osobistego,
 • VI Szkolny Tydzień Promocji Zdrowia, apel z okazji Światowego Dnia AIDS,
 • akcja „Śmieci mniej, ziemi lżej”,
 • rozwój zdolności i kreatywności poprzez udział w konkursach, olimpiadach, wycieczkach, zawodach sportowych i projektach edukacyjnych,
 • udział w kampanii zwiększającej bezpieczeństwo „Widzę – Reaguję 2012”
 • udział w VI edycji ogólnopolskiego programu profilaktyki raka skóry „Mam haka na raka”,
 • uczestnictwo młodzieży w różnorodnych programach profilaktycznych: „Noe”, „Korekta”, „Bez Znieczulenia”, „Różowa wstążeczka”, „Powiedz nie trądzikowi” (profilaktyka alkoholowa, narkotykowa, raka sutka, trądziku)
 • spektakl profilaktyczny,
 • Szkolny Dzień Zdrowia,
 • akcje krwiodawstwa,
 • projekt ekologiczny,
 • program profilaktyczno – wychowawczy „Ta sama chwila…”
 • akcje charytatywne: „Góra Grosza” – zbiórka drobnych monet na rzecz wychowanków domów dziecka i dzieci wychowujących się poza własną rodziną, „Paczka dla zwierzaczka” – zbiórka rzeczy, słomy, poszewek, kołder, kocy, suchej i mokrej karmy dla zwierząt przebywających w schronisku w Piotrkowie Trybunalskim,
 • wolontariat.

Przypominamy, że jesteśmy jedyną szkołą ponadgimnazjalna w powiecie piotrkowskim posiadającą Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie i podejmujemy szeroko zakrojone działania na rzecz poprawy zdrowia.

                                    Opracowanie: Małgorzata Lacheta – koordynator SzPZ
                                                                 Edyta Sęk – pedagog szkolny

Szkolny Tydzień Promocji Zdrowia – 26-30 listopada 2012 r.

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła ubiega się o Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. W związku z tym realizujemy szeroko zakrojone działania profilaktyczne, prozdrowotne i propagujemy zdrowy styl życia.

Jak corocznie od 6 lat organizujemy Szkolny Tydzień Promocji Zdrowia, tegoroczne hasło brzmi "Możesz na nas liczyć –wsparcie ucznia w trudnych aspektach życia codziennego" 26-30 listopada 2012 r.

W ramach tegorocznej akcji zostaną przeprowadzone pogadanki, wykłady, warsztaty i spotkania z młodzieżą o następującej tematyce:

1. 22 listopada 2012 r. – szkolenie dla rodziców i nauczycieli z psychologiem Urszulą Pecyną z Centrum PROGRES na temat: "Jak wpływać na zachowanie i wybory dorastającej młodzieży?"

2. 26 listopada 2012 r. – Zajęcia z pracownikami Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej przy OHP w Piotrkowie Tryb., wsparcie uczniów w procesie wyboru zawodu, planowania kariery zawodowej czy poszukiwania pracy. Rozważania na temat poprawy frekwencji uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – klasy maturalne.

26 listopada 2012 r. – pogadanka profilaktyczna, prowadzący p. Michał Lacheta – "Ruch leczy każda chorobę"- wspieranie aktywności fizycznej jako najlepszej formy profilaktyki wielu chorób społecznych i cywilizacyjnych.

3. 27 listopada 2012 r. – zajęcia z psychologiem, P. Urszulą Pecyną nt. "Sztuka motywacji, pozytywnego myślenia i zachowania dystansu jako sposób na optymalne radzenie sobie w różnych sytuacjach życiowych".
Pogadanka profilaktyczna – prowadząca p. Anna Bernaciak "Czym skorupka za młodu nasiąknie…" – kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród młodzieży.

4. 28 listopada 2012 r. – wykład z lekarzem specjalistą ginekologiem Zbigniewem Figatem nt. "Wpływ palenia tytoniu na zdrowie i urodę człowieka", II tury, godz. 9.30 i 10.45 – czas trwania 60 min.

5. 29 listopada 2012 r. – spotkanie z pracownikami Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego dotyczące bezpieczeństwa na drodze.

6. 30 listopada 2012 r. – apel na temat HIV i AIDS z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z HIV i AIDS, podsumowanie VI SZTPZ i przypomnienie celów SzPZ.
W tym dniu młodzież będzie miała możliwość sprawdzenia wydolności płuc.

7. Akcja dla schroniska "Paczka dla zwierzaczka" - od 12.11.2012 r. do 03.12.2012 r. – w ramach tej akcji zbieramy słomę (małe belki), koce, poszewki, karmę dla zwierząt ze schroniska w Piotrkowie Tryb.

8. Szkolny konkurs z zakresu zdrowego stylu życia organizowany przez panią wicedyrektor Marzenę Rozpiątkowską

Szkolny Tydzień Promocji Zdrowia – 15-19 listopada 2010 r.

W dniach od 15 do 19 listopada 2010 r. w naszej szkole odbywał się Szkolny Tydzień Promocji Zdrowia.

W tym czasie społeczność szkolna miałam możliwość zapoznać się z tematami ważnymi dla naszego zdrowia i nasze przyszłości.
W ciągu trwania Szkolnego Tygodnia Zdrowia odbywały się następujące zajęcia:

1) 15 listopada 2010 r. (poniedziałek)
"Otyłość – Pokolenie XXL" – na których młodzież dowiedziała się jak prawidłowo obliczać wskaźnik masy ciała BMI oraz poznali skutki złego odżywiania się.
Szkolny Konkurs Ekologiczny pod hasłem "To leży w mojej naturze"

2) 16 listopada 2010 r. (wtorek)
Realizowany był program "Wybierz Życie – Pierwszy Krok" program ten dotyka problemu profilaktyki raka szyjki macicy – uczniowie dowiedzieli się co robić, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia wirusem HPV jak również poznali sposoby profilaktyki wtórnej. Program był realizowany przez lekarza ginekologa.

3) 17 listopada 2010 r. (środę)
Odbyły się zajęcia z Panią psycholog nt. "Higiena zdrowia psychicznego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem depresji" oraz zajęcia na temat "Radzenia sobie ze stresem w przyszłej pracy".

4) 18 listopada 2010 r. (czwartek)
Młodzież i rodzice mieli możliwość zdobycia rzetelnej wiedzy na temat tzw. dopalaczy.
Również w czwartek na lekcji wychowania fizycznego odbyły się zajęcia z wykorzystaniem aerobicznej szóstki Weidera – ćwiczenia pomagające zachować prawidłową sylwetkę i wagę ciała.

5) 19 listopada 2010 r. (piątek)
Dzień ten został poświęcony ekologii, ponieważ bez zdrowego środowiska nie może być mowy o zdrowiu człowieka. W piątek również odbyła się degustacja zdrowej żywności.

W ramach SzTPZ zostały ogłoszone 2 konkursy:
– fotograficzny pod hasłem "Zdrowie moje, twoje, nasze w obiektywie aparatu"
– konkurs ekologiczny "To leży w mojej naturze".

Szkolny Tydzień Promocji Zdrowia został przygotowany przez zespół w składzie: Pani Vicedyrektor Marzena Rozpiątkowska, Pani Edyta Sęk, Pani Anna Bermaciak, Pan Maciej Stachaczyk oraz uczniowie klasy II Technikum w zawodzie technik informatyk.

Dziękujemy za pomoc: Pani Dyrektor Annie Simurze–Sętkowskiej, Pani Małgorzacie Solarek i klasie III Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu, Pani sekretarce – Sylwii Jakiel, Pani Annie Pązik oraz uczniom z klasy II Technikum w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego.

oraz sponsorom: firmie Milkpol, Panu Krzysztofowi Stachurze.

Działania wychowawczo–profilaktyczne w Zespole Szkół Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie

 
Działania wychowawczo–profilaktyczne w naszej szkole    
 
   POBIERZ

I Rejonowe Spotkanie Szkół Promujących Zdrowie

Dnia 09 grudnia 2008 r. w Zespole Szkół Rolniczych im. J. Poniatowskiego w Czarnocinie odbyło się I Rejonowe Spotkanie Szkół Promujących Zdrowie. Celem spotkania było:

 • poznanie historii Szkoły Promującej Zdrowie.
 • upowszechnienie koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie,
 • poznanie etapów tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie oraz kryteriów przynależności do Sieci Szkół Promujących Zdrowie
 • wymiana doświadczeń w zakresie realizowanych przedsięwzięć w zakresie edukacji zdrowotnej między szkołami.


I Rejonowe Spotkanie Szkół Promujących Zdrowie - 09 grudnia 2008

 1. Powitanie uczestników I Rejonowego Spotkania Szkół Promujących Zdrowie przez v-ce dyrektora i szkolnego koordynatora zespołu ds. promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Panią Marzenę Rozpiątkowską

 2. Wystąpienie Pani Anny Simura-Sętkowskiej – dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie

 3. Wystąpienie Rejonowego koordynatora Szkół Promujących Zdrowie Pani Teresy Augustyn i Pani Zofii Jąkały

 4. Zaprezentowanie się szkół, które uzyskały Wojewódzki Certyfikat Sieci Szkół Promujących Zdrowie

  • Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku – Pani Małgorzata Lewandowska
  • II Liceum Ogólnokształcąceg im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku – Pani Małgorzata Wojtecka
  • Zespół Szkół Rolniczych im. J. Poniatowskiego w Czarnocinie – Pani Małgorzata Lacheta

 5. Przedstawienie szkół należących do rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie – Pani Teresa Augustyn

 6. Pokaz tańca nowoczesnego w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie

 7. Wystąpienie zaproszonych gości:
  • Pana Zbigniewa Ziemby – Wicestarosty Powiatu Piotrkowskiego
  • Pani Barbary Sabat – Sekretarza Gminy Czarnocin
  • Pana Jana Kaźmierczaka – Prezesa Rejonowego Zarządu PCK w Piotrkowie Trybunalskim

 8. Spektakl teatralny "Pokonaj siebie" przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie

 9. Podsumowanie spotkania - Pani Marzena Rozpiątkowska

 10. Pokaz i degustacja zdrowej żywności


Uczestnicy I Rejonowego Spotkania Szkół Promujących Zdrowie – 09 grudnia 2008 r.

Pan Zbigniew ZiembaWicestarosta Powiatu Piotrkowskiego
Pan Jan StachowiakKierownik Wydziału Edukacji i Rynku Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
Pani Barbara SabatSekretarz Gminy Carnocin
Pan Witold Stawskiv-ce dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim 
Pani Teresa Augustyn rejonowy koordynator Sieci Szkół promujących Zdrowie 
Pani Wiesława Kubicka kierownik pracowni wychowania i profilaktyki w WODN w Piotrkowie Tryb. 
Pani Zofia Jąkała były regionalny koordynator Szkół Promujących Zdrowie 
Pan Jan Kaźmierczak Prezes Rejonowego Zarządu PCK w Piotrkowie Trybunalskim 
Pani Wiesława Kozińska kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE 
Pani Bogusława Gloc–Nierubliszewska dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szydłowie 
Pani Teresa Cecotka koordynator Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Niechcicach 
Pani Beata Wychowałek pedagog Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu 
Pani Magdalena Piątkowska nauczyciel Gimnazjum nr 4 w Piotrkowie Tryb. 
Pan Robert Tyczyński dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim 
Pani Katarzyna Pieńczak koordynator Szkoły Promującej Zdrowie 
Panią Anitę Przybysz–Wójciak koordynator 
Pani Małgorzata Wojtecka  koordynator II liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku 
Pani Małgorzata Lewandowska koordynator II liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku 
Pan Bernard Matyszewski dyrektor Gimnazjum Jana Pawła II w Rozprzy 
Pani Małgorzat Gosk koordynator  
Pani Bożena Nowik dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim 
Pani Iwona Zborowska  koordynator  
Pani Anna Węgrzynowska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim 
Panią Kinga Kuźmierczyk koordynator  
Pani Gabriela Perek v-ce dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Woli Krzysztoporskiej  
Pani Joanna Kubasiewicz koordynator Szkoły Podstawowej nr 42 w Łodzi 
Pani Jolanta Stradza koordynator Szkoły Podstawowej nr 189 w Łodzi 
Pani Agnieszka Krajewska przewodnicząca Rady Rodziców 
Pani Bożena Karzatka pielęgniarka szkolna 


Realizacja naszych działań w ramach projektu Szkoły Promującej Zdrowie była możliwa dzięki współpracy nauczycieli, uczniów, rodziców oraz wielu instytucji promujących zdrowie.

Dziękujemy pani koordynator Teresy Augustyn, z której to inicjatywy spotkaliśmy się i która, jako rejonowy koordynator Sieci Szkół Promujących Zdrowie, wspierała nas w działaniach, udzielała cennych wskazówek podczas realizacji projektu.

Dziękujemy także za współpracę pracownikom Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim oraz Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnocinie, gdyż dzięki Państwa pomocy mogliśmy zrealizować wiele przedsięwzięć w zakresie edukacji prozdrowotnej.

Podziękowania kierujemy także do Rejonowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Piotrkowie Trybunalskim za zorganizowanie konkursów o tematyce profilaktycznej. Współpraca z Państwem wspierała także realizację innych zadań, a które kształtowały postawy prozdrowotne wśród młodzieży.

Dziękujemy wszystkim dyrektorom i koordynatorom szkół będących w sieci szkół promujących zdrowie za przyjęcie naszego zaproszenia na spotkanie. Wyrażamy nadzieję, że nasza współpraca nie zakończy się na tym jednym spotkaniu i że w dalszym ciągu będziemy wymieniać się doświadczeniami w tym zakresie.

Składamy podziękowanie wszystkim rodzicom za współpracę w upowszechnianiu koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie.

Dziękujemy uczniom, którzy zaangażowali się w przygotowanie spotkania, przede wszystkim uczniowi klasy III technikum w zawodzie technik informatyk – Radosławowi Brysikowi, który jest autorem scenariusza do spektaklu teatralnego i filmu oraz czynnym uczestnikiem zakończonej akcji promocji zdrowia pod hasłem "Miej serce jak dzwon". Dyrekcja Zepołu Szkół Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie składa podziękowania sponsorom za pomoc i wsparcie w organizacji spotkania.

Sponsorzy:
Pani Agnieszka Krajewska
Milkpol S.A.
PPHU "Trojan" S.C.
Gospodarstwo Sadownicze – Teresa i Tadeusz Płachta
Gospodarstwo Rolne – Krzysztof Stachura
P.H. "Jaros" – Katarzyna Jaros
Pani Urszula Rudzka

Sprawozdanie z II Rejonowego Spotkania Szkół Promujących Zdrowie

W dniu 04.06.2009 roku w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy odbyło się II Rejonowe Spotkanie Szkół Promujących Zdrowie zorganizowane przez Koordynatora Rejonowego, Panią Teresę Augustyn w których nasza szkoła brała udział.
Celami tego spotkania były:

 • wymiana doświadczeń,
 • prezentacja planów pracy Szkół Promujących Zdrowie,
 • wręczenie akcesów SzPZ,
 • integracja osób (nauczycieli i uczniów) zaangażowanych w ten projekt,
 • warsztaty dla uczniów.

W spotkaniu uczestniczyły: Małgorzata Lacheta, Edyta Sęk i uczennice klasy I Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu – Matra Kwiatkowska i Natalia Żuberek.

Certyfikat Sieci Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego

Dnia 4 listopada 2008 r. nasza szkoła otrzymała od Łódzkiego Kuratora Oświaty Certyfikat Sieci Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego, który został odebrany przez Panią Dyrektor Annę Simurę-Sętkowską, Panią Wicedyrektor Marzenę Rozpiątkowską, Panią Edytę Sęk oraz Panią Małgorzatę Lachetę. Kilka zdjęć z tej uroczystościHarmonogram zadań w związku z obchodami II Szkolnego Tygodnia Promocji Zdrowia i Szkolnej Kampanii Profilaktycznej pod hasłem "Miej serce jak dzwon" w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie

Harmonogram Tygodnia Promocji Zdrowia 24 – 28 Listopada 2008 r.

APEL PODSUMOWUJĄCY


Dnia 04 czerwca 2008 r. odbył się w naszej szkole apel podsumowujący nasze działania w ramach realizacji projektu Szkoły Promującej Zdrowie "W Czarnocinie życie zdrowo płynie". Na apelu obecni byli: Dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne i cała społeczność szkolną oraz zaproszenie goście: Pan Jan Kaźmierczak z PCK, Pani Barbara Sabat oraz Pani Anna Kańska z PSSE w Piotrkowie Tryb.

We wstępie apelu przypomnieliśmy, że Zespół Szkół Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie stara się o otrzymanie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. W tym celu podejmuje szeroko zakrojone działania mające na celu poprawę komfortu życia społeczności szkolnej i lokalnej. Przypomnieliśmy również wszystkim obecnym, główne cele i założenia Szkół Promujących Zdrowie.

Ruch szkół promujących zdrowie (SzPZ) rozwija się w Europie od 15 lat i obejmuje obecnie 43 kraje stowarzyszone w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ), którym wspólnie patronują Światowa Organizacja Zdrowia (Biuro Regionalne dla Europy), Rada Europy i Komisja Europejska. Te trzy organizacje międzynarodowe wiążą z rozwojem tego ruchu nadzieje na lepszą jakość życia ludzi w zjednoczonej Europie.

Polska znalazła się w gronie pierwszych ośmiu krajów, które zostały przyjęte do Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie już w 1992 r. Od 1 stycznia 2007 r. Sekretariat Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie ma nową siedzibę, mieści się w Holenderskim Instytucie Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób. Poinformowaliśmy, że od 1 stycznia 2008 r. Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie zmieniła się w sieć Szkół dla Zdrowia w Europie (SzZE).

W Polsce popularyzację idei Szkół Promujących Zdrowie rozpoczęto projektem "Szkoła Promująca Zdrowie", realizowanym pod kierunkiem pani profesor doktor habilitowanej Barbary Woynarowskiej w latach 1992–1995, w 14 szkołach podstawowych, zwanych "szkołami projektowymi". W ramach upowszechniania projektu stworzono strukturę wspierającą rozwój sieci SzPZ - wojewódzkich koordynatorów. Od 1992 r. zaczęły powstawać wojewódzkie sieci szkół promujących zdrowie. Aktualnie sieci zorganizowano we wszystkich województwach i należy do nich 1200 szkół.

W ramach projektu Promocji Zdrowia nasza szkoła brała udział
w I Ogólnopolskim Programie Profilakrycznym "Mam haka na raka"


Po spotkaniu inauguracyjnym w naszym województwie przeprowadziliśmy ankiety diagnozujące poziom wiedzy młodzieży naszej szkoły na temat nowotworów, ich leczenia, rozpoznawania i profilaktyki. Okazało się, że poziom wiedzy jest niewielki, co skłoniło nas do podjęcia szeroko zakrojonych działań mających na celu podwyższenie świadomości naszych kolegów na ten temat.

Przygotowaliśmy projekt szkolnej kampanii profilaktycznej pod hasłem "Nie daj się zaskoczyć rakowi". Nasz projekt spodobał się nauczycielom i dyrekcji szkoły i zyskał pozytywne opinie młodzieży. Jego realizacja trwała od 30 października do 30 listopada 2007. W ramach naszej szkolnej kampanii zorganizowaliśmy różne ciekawe formy przekazu informacji, pośrednie (gazetkę szkolną, konkurs na logo, plakat, ulotkę lub stempel) i bezpośrednie, skierowane do całej społeczności szkolnej w formie lekcji, prezentacji multimedialnych, spotkań z fachowcami i projekcji filmów. Nasza szkolna kampania składała się z kilku etapów. W czasie od 30 października do 5 listopada 2007 r. zebraliśmy materiały i ilustracje. Następnie zamieściliśmy je na korytarzu szkolnym w formie dużej, ciekawej gazetki informacyjnej. Następnie przygotowaliśmy scenariusz. W dniach od 12 do 16 listopada 2007 r. przeprowadziliśmy lekcje biologii metodami aktywizującymi z prezentacjami multimedialnymi i ćwiczeniami. Zorganizowaliśmy Szkolny Tydzień Promocji Zdrowia w dniach 19 - 23 listopada 2007 r. Każdy z tych dni był dokładnie zaplanowany. Właśnie ten etap kampanii odniósł duży sukces, ponieważ podobał się młodzieży. Nasza opiekunka i pedagog szkolny zaprosiły fachowców na pogadanki i prezentacje, m.in. z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim, Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie i z Centrum Edukacji Diagnozy i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej "Progres" w Koluszkach. Wszyscy bardzo zaangażowaliśmy się w realizację poszczególnych etapów naszej szkolnej kampanii. Dokumentowaliśmy swoje działania w postaci zapisów w dziennikach lekcyjnych (oczywiście dokonywali ich nauczyciele), dokumentów (projekt kampanii szkolnej, ankiety diagnozujące i ewaluacyjne z opinią kolegów i koleżanek o naszej akcji, scenariusz lekcji) i zdjęć.

O Szkole Promującej Zdrowie


Zespół Szkół Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie jako jedyna szkoła ponadgimnazjalną w powiecie piotrkowskim posiada Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie i należy do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Nasza szkoła realizuje od 1 września 2005 r. projekt Szkoły Promującej Zdrowie pod hasłem "W Czarnocinie życie zdrowo płynie".

logo W ramach programu realizujemy szeroko zakrojone działania, mające na celu:

 • kształtowanie postaw prozdrowotnych,
 • dbanie o higienę i bezpieczeństwo uczniów,
 • promocję zdrowego trybu życia,
 • zmianę nawyków żywieniowych,
 • poprawę bazy do zajęć wychowania fizycznego,
 • poprawę samopoczucia społeczności szkolnej.


W roku szkolnym 2012/2013 nasza placówka będzie ubiegać się o włączenie do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i otrzymanie Krajowego Certyfikatu SzPZ. Przed nami jednak jeszcze dość długa droga, którą mamy nadzieję pokonać bez wypadku i przy pomocy dobrej nawigacji – czyli Dyrekcji szkoły i naszego szkolnego koordynatora – pani Małgorzaty Lachety!!!

Jako placówka szerząca idee Szkoły Promującej Zdrowie przypominamy całej społeczności szkolnej podstawowe pojęcia – czyli czym są promocja zdrowia i na czym polega koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie –

źródło: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole – wydanie specjalne, CMPPP, Warszawa 2006

Promocja zdrowia jest koncepcją i strategią działań dla zdrowia. Jej historia sięga lat 70. XX wieku. Promocja zdrowia to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem w celu jego poprawy – czyli potocznie mówiąc, seria działań i zmian, które mogą podejmować ludzie dla poprawy swego samopoczucia i zdrowia. Wszelkie działania w promocji zdrowia są ukierunkowane na kształtowanie u ludzi zachowań prozdrowotnych oraz dokonywanie zmian w środowisku życia. Promocja zdrowia znalazła możliwość wejścia do systemu edukacji na poziomie szkoły dzięki Szkołom Promującym Zdrowie.

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie narodziła się w Europie w latach 80. XX wieku i jest bezpośrednio powiązana z założeniami promocji zdrowia. W Polsce przyjęto następującą "definicję" Szkoły Promującej Zdrowie: szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

 • dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej,
 • podejmowaniu przez członków społeczności szkolnej działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.

Na podstawie powyższej definicji opracowano 5 standardów SzPZ, które stanowią o jakości pracy każdej placówki w zakresie promocji zdrowia, wyznaczają główne kierunki pracy.

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie


Szkoła Promująca Zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

 1. Pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję SzPZ.
 2. Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający:
  • uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej,
  • skuteczności i długofalowości działań.
 3. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.
 4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający:
  • osiąganiu satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników,
  • zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
  • uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.
 5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

źródło: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole – wydanie specjalne, CMPPP, Warszawa 2006

Warunkiem przyznania Krajowego Certyfikatu SzPZ jest dokonanie autoewaluacji we wszystkich 5 standardach, publiczna prezentacja wyników, podczas której zostaną przedstawione sukcesy oraz wskazane problemy wymagające rozwiązania; należy również określić swoje kompetencje ("mocne strony") w zakresie promocji zdrowia, którymi placówka jest gotowa dzielić się z innymi szkołami oraz zaproponować sposób, w jaki się tego dokona. Po zrealizowaniu tych wymagań należy poprosić o rekomendację wojewódzkiego koordynatora i jeżeli będzie pozytywna i uzasadniona trzeba sporządzić informację o swojej szkole do banku danych, a następnie jeszcze złożyć odpowiedni wniosek do Centralnej Kapituły, która zajmuje się nadawaniem Krajowych Certyfikatów SzPZ. Krajowy Certyfikat SzPZ nadaje szkole Minister Edukacji Narodowej po otrzymaniu odpowiednich dokumentów od Centralnej Kapituły. Jak widać z powyższego opisu wymagania stawiane szkołom są wysokie i znajomość, rozumienie i akceptacja koncepcji SzPZ przez środowisko szkolne jest bardzo ważna. Dla ułatwienia przedstawiamy strukturę Szkoły Promującej Zdrowie:

Chcielibyśmy poinformować całą społeczność szkolną, że od roku szkolnego 2011/2012 nastąpiły zmiany w składzie Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia. Liczy on obecnie 18 członków, w jego składzie znajdują się nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie.
Nowi członkowie to, uczniowie:

 • Marlena Florczyk z klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu,
 • Martyna Kozal z klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu,
 • Maja Staniaszek z klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu,
 • Bartłomiej Olasik z klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu,
 • Dawid Jeżyna – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, uczeń z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.

Skład Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia


 1. Członkowie zespołu:
  • Małgorzata Lacheta – koordynator
  • Grzegorz Szewczyk – dyrektor
  • Marzena Rozpiątkowska – wicedyrektor
  • Jadwiga Janiec – kierownik internatu
  • Anna Simura–Sętkowska – nauczyciel przedmiotów zawodowych (TR)
  • Edyta Sęk – pedagog
  • Urszula Pecyna – psycholog
  • Anna Wasilewska – pielęgniarka
  • Dorota Swarbuła – nauczyciel przedmiotów zawodowych (TŻ)
  • Anna Bernaciak – nauczyciel przedmiotów zawodowych (TŻ)
  • Michał Lacheta – nauczyciel wychowania fizycznego
  • Agnieszka Glonek – nauczyciel wychowania fizycznego
  • Lidia Orlicz – nauczyciel – bibliotekarz
  • Elżbieta Caban–Cieślak – nauczyciel geografii, przedmiotów zawodowych (TR)
  • Jakub Maciejewski – nauczyciel przedmiotów zawodowych (TI)
  • Sylwia Jakiel – sekretarka
  • Marlena Woźniak – referent, pracownik kuchni
  • Joanna Mamełka – pracownik obsługi
  • Anna Pązik – informacje na stronie www
  • Elżbieta Kozakow – przedstawiciel Rodziców
  • Ewa Pluta – przedstawiciel Rodziców
  • Mariusz Gajda – przedstawiciel rodziców
  • Uczniowie: Marlena Florczyk, Dawid Gajda, Aleksandra Kotynia, Martyna Kozal, Bartłomiej Olasik, Maja Staniaszek, Kamil Sykuła, Edyta Szymańska, Karolina Zawada
 2. Harmonogram spotkań zespołu i przydział zadań:

Lp.ZadanieOdpowiedzialniTermin
1Organizacja spotkań członków zespołu, koordynacja projektów,
ewaluacja, sprawozdania, przydział zadań.
Grzegorz Szewczyk,
Marzena Rozpiątkowska,
Małgorzata Lacheta
Co dwa miesiące
2Organizacja spotkań informacyjnych, prezentacja i ulotki o SzPZ.
Opracowanie ankiet diagnozujących potrzeby i zainteresowania poszczególnych grup społeczności szkolnej, dokonywanie diagnozy na wejściu.
Edyta Sęk,
wychowawcy,
młodzież,
rodzice
Na początku każdego nowego roku szkolnego
3Realizacja programu "W Czarnocinie życie zdrowo płynie" – monitorowanie imprez, opracowanie harmonogramu imprez sportowych, organizacja Szkolnego Tygodnia Promocji Zdrowia i Szkolnej Kampanii Profilaktycznej.Społeczność uczniowska,
Małgorzata Lacheta,
Rodzice,
chętni nauczyciele,
specjaliści,
lokali przedsiębiorcy
IX-XI
4Wymiana doświadczeń, udział w kursach, warsztatach i szkoleniach. Realizacja projektów i konkursów. Wszyscy członkowieCały rok
5Organizacja Szkolnego Dnia Zdrowia.Młodzież,
Małgorzata Lacheta,
Marzena Rozpiątkowska,
Edyta Sęk,
Dorota Swarbuła,
Anna Bernaciak,
Michał Lacheta,
Marlena Woźniak,
Rodzice i wszyscy chętni nauczyciele,
specjaliści i przedstawiciele społeczności lokalnej
III-IV
6Informowanie o terminach spotkań, rozsyłanie informacji drogą elektroniczną, informowanie o szkoleniach, warsztatach i seminariach. Sylwia JakielCały rok
7Gromadzenie dokumentacji, zamieszczanie na stronie WWW.Wszyscy członkowie,
Małgorzata Lacheta,
Anna Pązik
Cały rok
7Realizacja konkursów, udział w projektach, inicjatywach społecznych,
programach profilaktycznych i zawodach sportowych, akcjach charytatywnych, wolontariacie.
Wszyscy nauczyciele,
społeczność uczniowska
Cały rok


Od roku szkolnego 2011/2012 szkolnym koordynatorem i liderem ds. promocji zdrowia jest pani Małgorzata Lacheta.

Nasza szkoła jest miejscem, w którym jest promowany zdrowy tryb życia i postawy prozdrowotne i proekologiczne. Bierzemy udział w różnych imprezach sportowych, apelach, konkursach i kampaniach społecznych szerzących idee Szkoły Promującej Zdrowie.
Jako Szkoła Promująca Zdrowie dążymy do osiągnięcia celów i realizujemy z ogromnym zaangażowaniem zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i ponadto:

 • pomagamy członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie;
 • prowadzimy skuteczne i ciągłe działania w zakresie promocji zdrowia, edukację zdrowotną uczniów i pracowników i dążymy do zwiększenia jej skuteczności.

Dyrekcja i nauczyciele starają się stworzyć klimat społeczny sprzyjający:

 • zdrowiu, rozwojowi, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.
 • osiąganiu przez wszystkich sukcesów i pogłębieniu poczucia własnej wartości,
 • partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.

Nasza szkoła to środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, a przyjacielska postawa nauczycieli i uczniów tworzy jej niepowtarzalny klimat.

certyfikat

Podejmujemy różnorodne działania na rzecz zdrowia, w roku szkolnym 2011/2012 bierzemy udział w ogólnopolski konkursie "Bezpieczna szkoła – Bezpieczny uczeń". W ramach realizacji 10 konkursowych zadań nauczyciele wykazują się pomysłowością, zapraszają gości, angażują policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Tryb, aby uatrakcyjnić uczniom pogadanki i konserwatoria. … czyt. Harmonogram zadań w ramach realizacji wymagań konkursowych "Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń" w naszej szkole

Także na lekcjach języka niemieckego uczniowie pogłębiają wiedzę na temat zasad zdrowego trybu życia. Poznają słownictwo, opisują ilustracje, wykonują ćwiczenia i przygotowują wypowiedzi ustne nt. „Lebst du gesund”, "Was machst du für deine Gesundheit?" lub "Was bedeutet für dich, sich gesund ernähren?". patrz Prezentacja >>>

Pliki do pobrania opisujące działania
w ramach projektu Szkoły Promującej Zdrowie
pod hasłem "W Czarnocinie życie zdrowo płynie"


PREZENTACJE:


Galeria zdjęć z przeprowadzonych działań w szkole
w ramach projektu Szkoły Promującej Zdrowie
pod hasłem "W Czarnocinie życie zdrowo płynie"


Rok szkolny 2011/2012
4 października 2011 r. – Spotkanie młodzieży z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Tryb. w ramach programu "Widzę – Reagują 2011"
16 października 2011 r. – II miejsce w konkursie kulinarnym podczas Spalskiego Festiwalu Kulinarnego "Oswajamy dziczyznę" w Spale
26-28 października 2011 r. – Seminarium "Założenia parkowe i zieleń w terenach silnie zurbanizowanych. Metodyka nauczania zajęć praktycznych."
19 listopada 2011 r. – Szkolenie nt. "Odnawialnych źródeł energii" dla słuchaczy szkół dla dorosłych
21 listopada 2011 r. – Akcja "Honorowego Krwiodawstwa"
30 listopada 2011 r. – Pogadanka o transplantacjach

Rok szkolny 2010/2011
29 września 2010 r. Akcja "Pomóżmy powodzianom" – zbiórka rzeczowa dla rodzin poszkodowanych w tegorocznej powodzi
15 października 2010 r. – Wycieczka do Spalskiego Parku Krajobrazowego
15 października 2010 r. – Konferencja pn. "Kultywowanie lokalnych tradycji związanych z postacią mjr Hubala poprzez organizację warsztatów oraz rajdu konnego"
21 października 2010 r. – Wycieczka do Przedborskiego i Sulejowskiego Parku Krajobrazowego
25-26 października 2010 r. – Szkolenie "Wdrożenie produkcji ekologicznej i marketing jego produktów szansą rozwoju gospodarstw rolnych i regionów" w Skierniewicach
27 października 2010 r. – Certyfikat "Aktywna szkoła"
15-19 listopada 2010 r. – Szkolny Tydzień Promocji Zdrowia
09 grudnia 2010 r. – Wizyta w Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim
21 grudnia 2010 r. – Wyjazd młodzieży do Domu Opieki "HELP-MED" w Raciborowicach
05 stycznia 2011 r. – Podsumowanie akcji "Góra Grosza"
12 stycznia 2011 r. – Akcja "Honorowego Krwiodawstwa"
14 stycznia 2011 r. – XV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności
08 marca 2011 r. – Wyjazd młodzieży w ramach programu "Ta sama chwila ..." do Domu Opieki HELP-MED w Raciborowicach
16 marca 2011 r. – Program Profilaktyczny "Noe"
31 marca 2011 r. – Dzień Przedsiębiorczości
7 kwietnia 2011 r. – Spotkanie z Panem Janem Kaźmierczakiem na temat krwiodawstwa
8 kwietnia 2011 r. – Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klasy I LO
11 kwietnia 2011 r. – Akcja "Honorowego Krwiodawstwa"
14 kwietnia 2011 r. – Dzień Zdrowia pod hasłem "Pamiętam o zdrowiu"
16 kwietnia 2011 r. – Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – eliminacje okręgowe
19 kwietnia 2011 r. – Turniej piłki nożnej dla gimnazjalistów
20 kwietnia 2011 r. – Apel z okazji Dnia Ziemi
28 kwietnia 2011 r. – Otwarcie nowej hali sportowej przy naszej szkole
13 maja 2011 r. – Bieg pod hasłem "Polska Biega" organizowany przez Gazetę Wyborczą
13-15 maja 2011 r.– XII Ogólnopolski Zlot Turystyczno-Ekologiczny "Szlakiem Nadpilicznym" im. Wiesława Gajzlera
30 maja 2011 r. – Wycieczka do Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW Arboretum w Rogowie
6 czerwca 2011 r. – Wycieczka do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego
15 czerwca 2011 r. – Wycieczka do Spalskiego Parku Krajobrazowego

Rok szkolny 2009/2010
23 września 2009 r. Akcja "Honorowego Krwiodawstwa"
19 listopada 2009 r. Apel profilaktyczny
23-27 listopada 2009 r. II Szkolny Tydzień Promocji Zdrowia i Szkolna Kampania Profilaktyczna
17 grudnia 2009 r. Odwiedziny w Domu Dziecka w Piotrkowa Trybunalskim
13 stycznia 2010 r. Akcja "Honorowego Krwiodawstwa"
14 stycznia 2010 r. Wyjazd młodzieży w ramach programu "Ta sama chwila ..." do Domu Opieki HELP-MED w Raciborowicach
15 stycznia 2010 r. Spektakl profilaktyczny dla młodzieży "W cyber-zwierciadle"
26 stycznia 2010 r. Spotkanie z policjantem
03 lutego 2010 r. Warsztaty "Natura 2000"
04 lutego 2010 r. Akcja "Góra Grosza 2010"
10 marca 2010 r "Dzień przedsiębiorczości"
23 marca 2010 r. Turniej piłki nożnej dla gimnazjalistów
14 kwietnia 2010 r. Dzień Zdrowia pod hasłem "Wybieram zdrowie"
14 kwietnia 2010 r. Akcja "Honorowego Krwiodawstwa"
21 kwietnia 2010 r. Dni Zdrowia – spotkanie z psychologiem
27 kwietnia 2010 r. Wyjazd młodzieży w ramach programu "Ta sama chwila ..." do Domu Dziecka
07 maja 2010 r. Bieg pod hasłem "Cała Polska Biega" organizowany przez Gazetę Wyborczą
28 maja 2010 r. Międzyklasowe Zawody z udzielania Pierwszej Pomocy
9 czerwca 2010 r. Międzyklasowe zawody w strzelectwie na strzelnicy LOK w Łodzi
10 czerwca 2010 r. Wyjazd młodzieży w ramach programu "Ta sama chwila ..." do Domu Dziecka

Rok szkolny 2008/2009
22-23 października 2008 r. udział w Powiatowej Spartakiadzie Sportowo-Rekreacyjno-Ekologicznej Szkół Ponadgimnazjalnych w Ręcznie
4 listopada 2008 r. Otrzymanie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie
5 listopada 2008 r. Akcja "Honorowego Krwiodawstwa"
12 listopada 2008 r. Wykład w Instytucie CZMP w Łodzi
21 listopada 2008 r. I Szkolny Tydzień Promocji Zdrowia i Szkolna kampania Profilaktyczna "Mam haka na raka" – Warsztaty profilaktyczne dla rodziców
25 listopada 2008 r. Spektakl profilaktyczny dla młodzieży "Dylemat"
28 listopada 2008 r."Moje boisko – Orlik 2012"
9 grudnia 2008 r. I Rejonowe Spotkanie Szkół Promujących Zdrowie
11 stycznia 2009 r.16 Finał WOŚP
12 marca 2009 r. Spektakl profilaktyczny "RETUSZ"
18 marca 2009 r. Akcja "Honorowego Krwiodawstwa"
2 kwietnia 2009 r. Udział w Dniu Przedsiębiorczości

Rok szkolny 2007/2008
19-23 listopada 2007 r. – Szkolny Tydzień Promocji Zdrowia
4 czerwca 2008 r. – Zdjęcia z apelu podsumowującego działania naszej szkoły w ramach projektu Szkoły Promującej Zdrowie "W Czarnocinie życie zdrowo płynie"
Gazetki informacyjne Promocji Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej
Udział młodzieży w I Ogólnopolski Programie Profilakrycznym "Mam haka na raka"

Rok szkolny 2006/2007
kwiecień 2007 r. – Szkolny Dzień Promocji Zdrowia

Rok szkolny 2005/2006
kwiecień 2006 r. – Szkolny Dzień Promocji Zdrowia

INFORMACJA o pierwszej pomocy

Zapraszamy do obejrzeniu kilku filmów edukacyjnych o tematyce udzielania pierwszej pomocy tutaj >>>

Copyright © 2008     Wszelkie wskazówki i uwagi proszę kierować na adres e-mail:
zsr@czarnocin.edu.pl