logo
Logo Promocji Zdrowia BIP
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie

 

Za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, legitymacji, indeksów i innych dokumentów szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie wysokość opłat wynosi:

  • 26,00 złotych – za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia, indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.

  • 9,00 złotych – za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.

  • 5,00 złotych – poświadczenie własnoręczności podpisu.

Opłaty należy wnosić na konto bankowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie:

BGŻ BNP PARIBAS S.A. O/ Piotrków Trybunalski
numer rachunku: 64 2030 0045 1110 0000 0113 3950

z dopiskiem np.: „opłata za duplikat świadectwa” oraz imię i nazwisko osoby ubiegającej się o duplikat.

Wnioski o wydanie duplikatu - pliki do pobrania

Dodano: 02 listopada 2015 r.
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęsliwych Wypadków (NNW)

Copyright © 2008     Wszelkie wskazówki i uwagi proszę kierować na adres e-mail:
agnieszka.radomska@czarnocin.edu.pl