logo
Logo Promocji Zdrowia BIP
 

Zespół Szkół Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie

 Program edukacyjny "Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej"


    

Program adresowany do szkół w ramach zadania realizowanego w polsko-szwajcarskim projekcie współpracy nr. KIK/34.

"Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w szkołach ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci i młodzieży"

Instytucja realizująca:               Partnerzy:               Instytucja finansująca:              
Kryteria certyfikatu

Szkoły ubiegające się o certyfikat mają za zadanie tworzenie na własnym terenie środowiska sprzyjającego realizacji założeń programu promującego prawidłowe żywienie i aktywność fizyczną poprzez spełnienie odpowiednich kryteriów. Kryteria są zróżnicowane w zależności od rodzaju placówki.

Przykładowe ogólne kryteria dla szkół:
  • zmiana na terenie szkoły asortymentu w sklepikach szkolnych, automatach z napojami i żywnością na prozdrowotny,
  • ograniczenie na terenie szkoły reklamy żywności i napojów niekorzystnych dla zdrowia, prowadzenie "reklamy pozytywnej" (plakaty)
  • rozwijanie wśród uczniów wiedzy kulinarnej zgodnej z zasadami racjonalnego żywienia (zajęcia praktyczne),
  • edukacja rodziców w zakresie aktywności fizycznej i zdrowego żywienia,
  • organizowanie zajęć motywujących dzieci i młodzież do samodzielnych prozdrowotnych wyborów żywieniowych (np. wymiana przepisów kulinarnych, dzień zdrowego jedzenia, warzywne dni, prowadzenie gazetki, organizowanie konkursów, debat z ekspertami itp.),
  • promowanie aktywności fizycznej na terenie szkoły,
  • opracowanie i wdrożenie oferty zajęć do wyboru w ramach wychowania fizycznego,
  • organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla uczniów,
Jak przystąpić do programu?

Szkoły, które chcą poznać więcej szczegółów i przystąpić do programu, powinny skontaktować się z właściwym koordynatorem wojewódzkim.
Dane kontaktowe oraz więcej informacji można znaleźć na:

www.zachowajrownowage.pl

Opracowanie: Instytut Żywności i Żywienia. Ulotkę zrealizowano ze środków finansowych projektu "Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Nadwaga i otyłość – epidemia XXI wieku

Polska pod względem nasilenia otyłości u dzieci i młodzieży znalazła się w przełomowym momencie, istnieje bowiem szansa na zatrzymanie tej światowej już epidemii i uniknięcia drogi, jaką przeszły inne kraje. Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia, odsetek dzieci otyłych dochodzi do 20%.

W Polsce wśród dzieci i młodzieży narasta epidemia otyłości, a odsetek dzieci wykazujących stan przedotyłościowy (nadwagę) dorównuje już innym krajom.

Cel programu

Celem programu jest wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej młodzieży poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw i w konsekwencji zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym.

Do kogo adresowany jest program?

Program jest adresowany do szkół w celu motywacji do podjęcia działań na ich terenie z zakresu zapobiegania rozwojowi nadwagi i otyłości wśród młodzieży.

Program stanowi podstawę dla rozwoju środowiska w szkołach niezbędnego do promowania zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej.

Założenia programu

Program zakłada, że szkoły działające na rzecz przeciwdziałania nadwadze i otyłości, otrzymają certyfikat placówki przyjaznej żywieniu i aktywności fizycznej.

Idea programu zakłada, że w szkole cała społeczność – pracownicy, uczniowie i rodzice – podejmują wspólne działania na rzecz poprawy i utrzymania dobrego stanu zdrowia i samopoczucia poprzez zmianę zachowań żywieniowych oraz zwiększenie aktywności fizycznej.

W szkole, na przykład, gdzie naturalnym procesem jest nauczanie i kształtowanie postaw, istnieje szereg możliwości wdrażania zasad prawidłowego stylu życia poprzez m.in.: programy edukacyjne, zmianę asortymentu produktów spożywczych dostępnych na jej terenie na prozdrowotne, a także promowanie różnych codziennych form aktywności fizycznej wśród uczniów.

Najbardziej skuteczne programy edukacyjne z zakresu prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej opierają się na środowisku szkolnym, jako centrum działań, obejmującym także rodziny i lokalną społeczność.

Jak będzie wdrażany program?

W najbliższych latach program będzie realizowany w 100 placówkach w każdym województwie (25 przedszkoli, 25 szkół podstawowych, 25 gimnazjów i 25 szkół ponadgimnazjalnych), a w następnych latach obejmie kolejne placówki.

Jest to dobrowolna inicjatywa, która stwarza system spontanicznej możliwości przyłączenia szkoły programu. Jest zarazem nobilitacją dla placówki i przynosi realne korzyści (placówka otrzymuje np. przygotowane dla niej specjalne materiały edukacyjne z zakresu żywienia aktywności fizycznej, m.in. plakaty, materiały informacyjno-promocyjne dla nauczycieli i rodziców).

Placówka, która pomyślnie wdroży program zgodnie z opracowanymi kryteriami, otrzyma certyfikat Szkoły Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej.

Program jest realizowany od września 2013 roku.

Koordynator Anna Bernaciak

Zmieniono: 5 września 2013 r.

LINKI:

MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA KONSUMENTÓW

KONTROWERSJE WOKÓŁ ŻYWIENIA

DLA RODZICÓW

JAK ĆWICZYĆ, ABY SCHUDNĄĆ?

JAK JEŚĆ, ABY SCHUDNĄĆ?

DIETETYCZNE PRZEPISY

Materiały dla rodziców:
Aktywności fizyczna – otyłość
1."Co jeść, aby schudnąć" – http://www.zachowajrownowage.pl/p/do-pobrania
2. "Jak ćwiczyć, aby schudnąć" – http://www.zachowajrownowage.pl/p/do-pobrania

ulotki:
1. Ciasto warzywne. – http://www.zachowajrownowage.pl/artykul/drugie-sniadanie-z-pascalem
2. Ulotka o roli drugiego śniadania – http://www.zachowajrownowage.pl/artykul/drugie-sniadanie-z-pascalem
3. Liczę kalorie – czyli wartość energetyczna produktów spożywczych – http://www.zachowajrownowage.pl/p/do-pobrania

film – drugie śniadanie pascalahttp://www.zachowajrownowage.pl/artykul/drugie-sniadanie-z-pascalem

Materiały dla uczniów:
http://www.zachowajrownowage.pl/app/webroot/uploaded/up/Broszura_co_powinnismy_wiedziec_o_wartosci_odzywczej_zywnosci.pdf

Zmieniono: 02 czerwca 2015 r.

Prezentacje wykonane przez młodzież:

Sporty ekstremalne i zdrowy tryb życia – wykonanie Angelika Król kl.1TŻ

Dodano: 09 czerwca 2015 r.Źródło: http://www.zachowajrownowage.plCertyfikat "Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej"


Nasza szkoła spośród 1600 szkół i przedszkoli, które przystąpiły do programu "Szkoła i przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej", jest szkołą, która wyróżniła się aktywnością w promowaniu zdrowego stylu życia wśród dzieci i uzyskała Certyfikat "Szkoła/Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Aktywności Fizycznej" w roku szkolnym 2013/2014.

Projekt ten ma na celu motywowanie młodzieży do działania w zakresie zapobiegania rozwojowi nadwagi i otyłości. Stanowi on podstawę dla rozwoju środowiska szkolnego niezbędnego do promowania zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej oraz nadzoru nad stanem odżywienia wśród młodzieży w wieku szkolnym. Cały poprzedni rok młodzież naszej szkoły, brała udział w zajęciach propagujących aktywność fizyczną, zdrowy tryb życia i żywienia.

Dokument odebrała Anna Bernaciak – koordynator projektu podczas uroczystego wręczenia w Zespole Szkół Ponadgimazjalnych nr 1 w Tomaszowie Maz.

Koordynator Anna Bernaciak
ZOBACZ: Galeria zdjęć

Dodano: 19 stycznia 2015 r.

Copyright © 2008     Wszelkie wskazówki i uwagi proszę kierować na adres e-mail:
zsr@czarnocin.edu.pl