logo
Logo Promocji Zdrowia BIP
 

Zespół Szkół Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie

 


Projekt "Kwalifikacje Zawodowe"


Aktualne informacje o realizacji projektu

W Zespole Szkół Rolniczych w Czarnocinie realizowany jest projekt "Kwalifikacje Zawodowe" w ramach Poddziałania 9.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Obecnie zakończyły się kursy Adobe Flash oraz Kelner-barman.

Od 13.02.2013r. do 24.02.2013r. w Zespole Szkół Rolniczych w Czarnocinie był realizowany kurs Adobe Flash. W kursie wzięło udział 14 osób (2 kobiety i 12 mężczyzn). Uczestnicy w ramach kursu otrzymali 80h zajęć. Na koniec kursu odbył się egzamin wewnętrzny, który wszyscy uczestnicy zaliczyli pozytywnie. Firma szkoleniowa w ramach umowy zapewniła dodatkowo kursantom: ubezpieczenie NNW, catering, obiady, materiały dydaktyczne.

Od 02.02.2013r. do 24.03.2013r. w Zespole Szkół Rolniczych w Czarnocinie oraz w sali bankietowej Casablanka w Piotrkowie Trybunalskim był realizowany kurs Kelner-Barman. W kursie wzięło udział 8 osób (3 kobiety i 5 mężczyzn). Szkolenie obejmowało 145 godzin zajęć teoretyczno-praktycznych. Na koniec kursu odbył się egzamin wewnętrzny, który wszyscy uczestnicy zaliczyli pozytywnie. Firma w ramach umowy zapewniła kursantom dodatkowo: ubezpieczenie NNW, catering, obiady, materiały dydaktyczne.

Od 11 lutego 2013 r. firma ZDZ z Kielc rozpoczęła realizację kursu na prawo jazdy kat. B. Druga grupa licząca 9 uczniów zakończyła już zajęcia teoretyczne i od 11 marca 2013r., uczniowie realizują zajęcia praktyczne na samochodach Opel Corsa i Toyota. Po zakończeniu kursu uczniowie zostaną zapisani na egzamin państwowy.                                                                                                        


Zespół Szkół Rolniczych w Czarnocinie od 1 września 2012 roku realizuje projekt "Kwalifikacje Zawodowe" w ramach Poddziałania 9.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest podniesienie oferty kształcenia i podniesienie kwalifikacji 44 uczniów poprzez nabycie uprawnień dodatkowych uprawnień służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

W ramach projektu uczniowie będą mogli skorzystać z bezpłatnych kursów połączonych z indywidualnym doradztwem zawodowym.

Lp.Klasa/ProfilKursWarunki uczestnictwaLiczba miejsc
1Technik architektury krajobrazuFlorysta 14
2Technik informatykAdobe Flash 14
3Technik rolnikObsługa wózków jezdniowychUkończone 18 lat8
4Technik żywienia i gospodarstwa domowegoKelner-barman 8
5Uczniowie klas zawodowychPrawo jazdy kat. BUczeń może przystąpić do kursu 3 miesiące przed 18 rokiem życia18

Regulamin realizacji projektu szkoleniowego "Kwalifikacje Zawodowe":
NazwaDokumentacja
Regulamin realizacji projektu szkoleniowego "Kwalifikacje Zawodowe"

Harmonogramy szkoleń w ramach realizacji projektu "Kwalifikacje Zawodowe":                                                     

Nazwa szkoleniaHarmonogramAktualizacja – data
Adobe-Flash     Dodano – 01.02.2013
Florysta       
Kelner-Barman     Dodano – 29.01.2013
Obsługa wózków jezdniowych     Aktualizacja – 24.10.2012 (zmiany zaznaczone na czerwono)
Prawo jazdy kat. B      Dodano – 29.01.2013

Aktualizacja: 29 stycznia 2013 r.

Celem szkolenia "Florysta" było zapoznanie uczestników kursu z wiedzą na temat:

 • roślin ciętych żywych, ciętych utrwalonych oraz ozdobnych,
 • technikach tworzenia układów kompozycyjnych z roślin ozdobnych żywych i utrwalonych,
 • materiałach dekoracyjnych i pomocniczych w artystycznym układaniu kwiatów.

Po szkoleniu uczestnicy kursu zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu wykonywania różnych kompozycji dekoracyjnych bukietów, wiązanek oraz wieńców, rękodzieła artystycznego w zakresie florystyki i bukieciarstwa.

W dniu 02 października 2012 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli firmy Zakład Doskonalenia Zawodowego z Kielc, która wygrała przetarg nieorganiczony na organizację szkoleń w ramach projektu oraz kadry zarządzającej z uczniami zakwalifikowanymi do kursu. Uczestnicy zostali wyłonieni podczas procesu rekrutacji, która trwała w dniach 03 – 14 września 2012r. Do projektu zgłosiło się 14 uczniów. Wszystkie osoby spełniły wymagane kryteria i zakwalifikowali się do projektu prze Komisję Rekrutacyjną w dniu 17 września 2012r.
W trakcie spotkania uczniowie podpisali umowy szkoleniowe oraz deklaracje uczestnictwa. Uczniowie zapoznali się z harmonogramem szkolenia.
Program szkolenia obejmował – 25 godzin:

 1. bukiety i wiązanki ślubne – 6 h
 2. dekoracje ślubne – 4 h
 3. kompozycje świąteczne (wielkanocne, noworoczne) – 5 h
 4. kompozycje komunijne – 4 h
 5. bukiety i wiązanki okazjonalne – 6 h

W szkoleniu brało udział 14 uczniów z Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu.
W ramach projektu dla uczestników szkolenia zakupione zostały materiały biurowe oznaczone logami UE i POKL (notes, teczka i długopis).
Zajęcia w ramach kursu odbywały się w dniach 24-26 listopada 2012 r., a prowadzącymi je były: Pani Anna Zawilińska, Pani Maria Słowik, Pani Elżbieta Możdżeń i Pani Ewelina Goworek.
Na koniec kursu odbył sie egzamin wewnętrzny, który wszyscy uczestnicy zaliczyli pozytywnie.
W dniu 14 grudnia 2012 r. odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne w trakcie którego podsumowano szkolenia: Florysta oraz Obsługa wózków jezdniowych.
Podczas spotkania uczestnicy kursu Florysta otrzymali:

 • zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych na druku MEN, zgodnie z § 8 ust. 1 roz. Ministra Edukacji i Nauki, z dnia 3 lutego 2006 roku, w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych;
 • certyfikaty uczestnictwa w kursie.

ZOBACZ: Galeria zdjęć ze szkolenia I dzień    II dzień    III dzień

Celem szkolenia "Adobe Flash" było zapoznanie uczestników kursu z wiedzą na temat poznać program do tworzenia interaktywnych stron internetowych, animacji, banerów reklamowych, prezentacji multimedialnych, filmów animowanych, makiet stron WWW.
Program szkolenia obejmował – 80 godzin:

 1. Podstawowe wiadomości o Flashu – 3 h
 2. Pierwsze kroki w nowym środowisku pracy – 3 h
 3. Praca z osią czasu, klatkami kluczowymi – 3 h
 4. Elementy graficzne w Adobe Flash – 5 h
 5. Tworzenie i edytowanie symboli – 3 h
 6. Wykorzystanie filtrów do tworzenia zaawansowanych efektów specjalnych – 6 h
 7. Przygotowanie animacji – 6 h
 8. Zastosowanie ścieżek ruchu – 5 h
 9. Symulacja fizyki za pomocą kinematyki odwrotnej – 10 h
 10. Wykorzystanie przekształceń – 5 h
 11. Używanie punktów sterowania – 3 h
 12. Podstawy języka ActionScript 3.0 – 6 h
 13. Praca z dźwiękiem i obrazem wideo – 6 h
 14. Zastosowanie komponentów – 3 h
 15. Publikacja dokumentów Flash – 3 h
 16. Opracowanie w pełni funkcjonującej witryny internetowej na potrzeby szkoły – 10 h

W szkoleniu brało udział 14 uczniów z Technikum w zawodzie technik informatyk.
Szkolenie przeprowadził Zakład Doskonalenia Zawodowego z Kielc.
W ramach projektu dla uczestników szkolenia zakupione zostały materiały biurowe oznaczone logami UE i POKL (notes, teczka i długopis).
W dniu 2 października 2012 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli firmy szkoleniowej z uczniami zakwalifikowanymi do kursu podczas, którego uczniowie podpisali umowy szkoleniowe oraz zapoznali się z harmonogramem szkolenia.
Zajęcia w ramach kursu odbywały się w dniach 13-24 lutego 2013 r., a prowadzącym je był Pan Jacek Kalużny oraz Pan Marcin Krzak.
Na koniec kursu odbył sie egzamin wewnętrzny, który wszyscy uczestnicy zaliczyli pozytywnie.
W dniu 5 czerwca 2013 r. odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne w trakcie którego podsumowano szkolenia: Adobe-Flash, Kelner-Barman.
Podczas spotkania uczestnicy kursu Adobe-Flash otrzymali:

 • zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych na druku MEN, zgodnie z § 8 ust. 1 roz. Ministra Edukacji i Nauki, z dnia 3 lutego 2006 roku, w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych;
 • certyfikaty uczestnictwa w kursie.

ZOBACZ: Galeria zdjęć ze szkolenia

Celem szkolenia "Obsługa wózków jezdniowych" było zapoznanie uczestników kursu z wiedzą na temat obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz wymianę butli gazowych w tych wózkach.
W dniu 02 października 2012 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli firmy Zakład Doskonalenia Zawodowego z Kielc, która wygrała przetarg nieorganiczony na organizację szkoleń w ramach projektu oraz kadry zarządzającej z uczniami zakwalifikowanymi do kursu. Uczestnicy zostali wyłonieni podczas procesu rekrutacji, która trwała w dniach 03 – 14 września 2012r. Do projektu zgłosiło się 8 uczniów. Wszystkie osoby spełniły wymagane kryteria i zakwalifikowali się do projektu prze Komisję Rekrutacyjną w dniu 17 września 2012 r.
W trakcie spotkania uczniowie podpisali umowy szkoleniowe oraz deklaracje uczestnictwa. Uczniowie zapoznali się z harmonogramem szkolenia.
Program szkolenia obejmował – 67 godzin (zajęcia teoretyczne 52 h i zajęcia praktyczne 15 h):

 1. wiadomości z zakresu BHP – 8 h
 2. bezpieczna wymiana butli gazowych – 2 h
 3. czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy z wózkami – 8 h
 4. wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa – 4 h
 5. czynności operatora w czasie pracy wózkami – 8 h
 6. bezpieczna wymiana butli gazowych – 6 h
 7. budowa wózka – 8 h
 8. typy wózków jezdniowych – 4 h
 9. wiadomości o dozorze technicznym – 4 h
 10. Zajęcia praktyczne – 15 h

W szkoleniu brało udział 8 uczniów z Technikum w zawodzie technik rolnik.
Zajęcia teoretyczne odbywały od 13.10.2012 r. do dnia 04.11.2012 r., natomiast od dnia 19.10.2012 r. do dnia 29.10.2012 r. odbywały się zajęcia praktyczne (15 godzin na uczestnika). W ramach projektu dla uczestników szkolenia zakupione zostały materiały biurowe oznaczone logami UE i POKL (notes, teczka i długopis).
Na koniec kursu odbył sie egzamin wewnętrzny, który wszyscy uczestnicy zaliczyli pozytywnie.
W dniu 14 grudnia 2012 r. odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne w trakcie którego podsumowano kurs Obsługa wózków jezdniowych.
Podczas spotkania uczestnicy kursu Obsługi wózków jezdniowych otrzymali:

 • zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych na druku MEN, zgodnie z § 8 ust. 1 roz. Ministra Edukacji i Nauki, z dnia 3 lutego 2006 roku, w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (w języku polskim i angielskim);
 • certyfikaty uczestnictwa w kursie.

ZOBACZ: Galeria zdjęć ze szkolenia

Celem szkolenia "Kelner-Barman" było zdobycie umiejętności profesjonalnej obsługi konsumenta potrzebnej do pracy na stanowisku barman-kelner oraz zapoznanie z organizacją usług gastronomicznych.
Program szkolenia obejmował – 145 godzin:

 1. Terminologia i funkcjonowania sprzętu barowego – 4 h
 2. Wyposażenie i organizacja coctail-baru – 4 h
 3. Rodzaje naczyń szklanych – 4 h
 4. Towaroznawstwo i typologia napojów alkoholowych i bezalkoholowych – 8 h
 5. Podział i charakterystyka napojów mieszanych – 8 h
 6. Miksologia – 4 h
 7. Miksowanie w stylu wolnym (Flair) – 4 h
 8. Techniki nalewania i podawania drinków – 8 h
 9. Zasady przygotowania napojów typu herbata, kawa – 16 h
 10. Zasady łączenia napojów alkoholowych z innymi napojami i potrawami – 20 h
 11. System obsługi w barach i restauracjach – 4 h
 12. Organizacja pracy kelnera – 4 h
 13. Przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi – 6 h
 14. Technika noszenia naczyń – 5 h
 15. Sposoby serwowania dań1 – 6 h
 16. Zasady podawania przy stole – 8 h
 17. Obsługa konsumenta – 10 h
 18. Organizacja i obsługa przyjęć okolicznościowych – 8 h
 19. Kultura i higiena osobista kelnera – 4 h

W szkoleniu brało udział 8 uczniów z Technikum w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego.
Szkolenie przeprowadził Zakład Doskonalenia Zawodowego z Kielc.
W ramach projektu dla uczestników szkolenia zakupione zostały materiały biurowe oznaczone logami UE i POKL (notes, teczka i długopis).
W dniu 2 października 2012 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli firmy szkoleniowej z uczniami zakwalifikowanymi do kursu podczas, którego uczniowie podpisali umowy szkoleniowe oraz zapoznali się z harmonogramem szkolenia.
Zajęcia w ramach kursu odbywały się w dniach:

 • od 02 lutego do 24 marca 2013 r.

Prowadzącymi je byli: Pan Konrad Paniec, Pan Paweł Kruk, Pan Łukasz Młynarski oraz Pani Janina Skalska.
Zajęcia teoretyczne odbywały się w salach szkolnych, a zajęcia praktyczne w Restauracji Casablanca w Piotrkowie Tryb.
Na koniec kursu odbył sie egzamin wewnętrzny, który wszyscy uczestnicy zaliczyli pozytywnie.
W dniu 05 czerwca 2013 r. odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne w trakcie którego podsumowano szkolenia: Adobe-Flash, Kelner-Barman.
Podczas spotkania uczestnicy kursu Kelner-Barman otrzymali:

 • zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn. 03.02.2006 w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31. poz. 216),
 • certyfikaty uczestnictwa w kursie.

ZOBACZ: Galeria zdjęć ze szkolenia

Celem szkolenia "Prawo jazdy kat. B" było teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B (samochód osobowy). Uczestnicy kursu poznają przepisy ruchu drogowego, zasady przewozu osób lub ładunku, nabędą umiejętności obsługi mechanizmów pojazdu i kierowania pojazdem oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Program szkolenia obejmował – 60 godzin:

 1. Podstawowe pojęcia i przepisy ruchu drogowego
 2. Kontrola ruchu drogowego
 3. Użytkowanie i wyposażenie pojazdu
 4. Technika kierowania i zasady obsługi pojazdu
 5. Zasady przeprowadzania egzaminu teoretycznego i praktycznego na prawo jazdy kat. B
 6. Pierwsza pomoc przedlekarska
 7. Zajęcia praktyczne (30 godz. jazdy samochodem osobowym na 1 osobę).

W szkoleniu brało udział 18 uczniów, którzy byli podzieleni na dwie grupy szkoleniowe.
Szkolenie przeprowadził Zakład Doskonalenia Zawodowego z Kielc.
W ramach projektu dla uczestników szkolenia zakupione zostały materiały biurowe oznaczone logami UE i POKL (notes, teczka i długopis).
w dniach 2 października 2012 r. odbyły się spotkania przedstawiciela firmy szkoleniowej z uczniami zakwalifikowanymi do kursu podczas, którego uczniowie podpisali umowy szkoleniowe, deklaracje uczestnictwa oraz zapoznali się z harmonogramem szkolenia.
Zajęcia teoretyczne w liczbie 30 godzin odbywały się:

 • dla I grupy w dniach 13-22 października 2012 r.
 • dla II grupy w dniach 20-28 stycznia 2013 r.

Zajęcia w ramach kursu prowadzili: Pan Rafał Gemel, Pan Rafał Radziszewski oraz Pan Zbigniew Malec.
Na rozpoczęcie kursu uczestnicy przeszli badania lekarskie.
Na ostatnich zajęciach uczestnicy przystąpili do egzaminu wewnętrznego teoretycznego, który wszyscy uczestnicy zaliczyli pozytywnie.
Zajęcia z praktycznej nauki jazdy w liczbie 30 godzin odbywały się:

 • dla I grupy od dnia 23 października 2012 r.
 • dla II grupy od dnia 17 lutego 2013 r.

W grudniu 2012 r. osoby z I grupy po odbyciu zajęć teoretycznych i praktycznych otrzymały certyfikat i zostały skierowane na egzamin państwowy w WORD w Piotrkowie Tryb., natomiast osoby z II grupy w maju 2013 r.
W dniu 5 czerwca 2013 r. odbyło się spotkanie na którym uczestnicy z II grupy otrzymali certyfikaty uczestnictwa w projekcie.
ZOBACZ: Galeria zdjęć ze szkolenia

W ramach projektu "Kwalifikacje Zawodowe" realizowanego w Zespole Szkół Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie w dniu dniu 1 lutego 2013 r. uczestnicy szkoleń w ramach projektu skorzystali z wyjazdu informacyjno-szkoleniowego do Centrum Nauki Kopernik do Warszawy.

Uczniowie podczas wyjazdu wraz z przewodnikiem zwiedzili Stare Miasto oraz udali się na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, aby uczestniczyć w uroczystej zmianie warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Głównym punktem wyjazdu była wizyta w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, gdzie uczestnicy odbyli zajęcia które wzmocniły ich wiedzę teoretyczną.

Celem wyjazdu było poszerzenie zainteresowań uczniów oraz zainspirowanie ich do poszerzania swoich zainteresowań, a także inspirować ich do samodzielnego zdobywania wiedzy.

Projekt "Kwalifikacje Zawodowe" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
ZOBACZ: Galeria zdjęć z wycieczki

Galeria zdjęć z realizacji projektu "Kwalifikacje Zawodowe":                                                                                      

Florysta
2012.10.02 – Podpisywanie umów szkoleniowych z zakwalifikowanymi uczestnikami        

2012.11.24 – Szkolenie Florysta – Bukiety, wiązanki i dekoracje ślubne        

2012.11.25 – Szkolenie Florysta – Kompozycje świąteczne (wielkanocne, noworoczne)        

2012.11.26 – Szkolenie Florysta – Bukiety i wiązanki okazjonalne        

2012.12.14 – Rozdanie certyfikatów i zaświadczeń uczestnikom szkolenia Florysta        

Adobe Flash
2012.10.02 – Podpisywanie umów szkoleniowych z zakwalifikowanymi uczestnikami

2013.02.13-17 i 22-24 – Szkolenie Adobe Flash

2013.06.05 – Rozdanie certyfikatów i zaświadczeń uczestnikom szkolenia Adobe Flash        

Obsługa wózków jezdniowych    
2012.10.02 – Podpisywanie umów szkoleniowych z zakwalifikowanymi uczestnikami

2012.10.13-04.11 – Szkolenie Obsługa wózków jezdniowych

2012.12.14 – Rozdanie certyfikatów i zaświadczeń uczestnikom szkolenia Obsługa wózków jezdniowych        

Kelner-Barman
2012.10.02 – Podpisywanie umów szkoleniowych z zakwalifikowanymi uczestnikami

2013.02.02 – 2013.03.24 – Szkolenie Kelner-Barman        

2013.06.05 – Rozdanie certyfikatów i zaświadczeń uczestnikom szkolenia Kelner-Barman        

Prawo jazdy kat. B
2012.10.02 – Podpisywanie umów szkoleniowych z zakwalifikowanymi uczestnikami

2013.02.12 – 2013.04.30 – Szkolenie Prawa jazdy kat. B        

Wyjazd informacyjno-szkoleniowego
2013.02.01 – Centrum Nauki Kopernik do WarszawyCopyright © 2008     Wszelkie wskazówki i uwagi proszę kierować na adres e-mail:
zsr@czarnocin.edu.pl