logo
Logo Promocji Zdrowia BIP
 

Zespół Szkół Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie

 Program Projektu Ekologicznego
"Przyroda – człowiekowi, człowiek – przyrodzie"


Projekt ekologiczny pod hasłem "Przyroda – człowiekowi, człowiek – przyrodzie" realizujemy w naszej szkole ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Czas realizacji programu:
1 marca 2012 − 30 lipca 2012

Adresaci programu:
Program ekologiczny "Przyroda – człowiekowi, człowiek – przyrodzie" skierowany jest do:

 • uczniów naszej szkoły,
 • nauczycieli,
 • rodziców.


Wartość przedsięwzięcia − 21 600,00 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi − 19 440,00 zł

Główne założenia programowe:
Edukacja młodzieży w dziedzinie ochrony przyrody i kształtowania środowiska naturalnego, uczenia właściwego obcowania z przyrodą, rozwijania wrażliwości na problemy środowiska.

Cele ogólne:

 • aktywizacja uczniów do konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska i jego wpływu na funkcjonowanie organizmu człowieka oraz pogłębianiu wiedzy ekologicznej,
 • zauważanie piękna otaczającej nas przyrody,
 • zrozumienie konieczność ochrony środowiska naturalnego,
 • zintegrowanie życia szkolnego,
 • atrakcyjnego spędzania czasu wolnego,
 • poznanie kraju i regionu.

Zakres projektu:

 • Turniej Wiedzy Ekologicznej klas I – IV
 • Wycieczka w Góry Świętokrzyskie
 • Wycieczka do Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie
 • Wycieczka do Kampinowskiego Parku Narodowego i Warszawy
 • Wycieczka do Spalskiego Parku Krajobrazowego
 • Wycieczka do Kazimierskiego Parku Krajobrazowego
 • Wycieczka na Wyżynę Sandomierską
 • Konkurs fotograficzny "Moja mała ojczyzna"
 • Akcja ekologiczna "Szanuj przyrodę – segreguj odpady"

Program opracowany przez mgr inż. Marzenę Rozpiątkowską, mgr inż. Elżbietę Caban-Cieślak i mgr Elżbietę Fortak-Florczyk.

W dniu 12 kwietnia 2012 r. odbyła się wycieczka w Góry Świętokrzyskie finansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dla uczniów z klas I i III.

W ramach wycieczki uczniowie zwiedzali rezerwaty:

 • Skałki "Piekło nad Niekłaniem"
 • Kadzielnie
 • Ślichowice – Jaskinia "RAJ"

Poznawali walory przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego:

 • gołoborze
 • Puszczę Jodłową

Wzięli udział w zajęciach edukacyjnych w Muzeum Przyrodniczym Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Opiekunami wycieczki byli: Pani Marzena Rozpiątkowska, Pani Elżbieta Caban-Cieślak i Pan Adam Gałązka.
ZOBACZ: Galeria zdjęć

W ramach realizowanego przez naszą szkołę projektu ekologicznego "Przyroda – człowiekowi, człowiek – przyrodzie" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w dniu 23 kwietnia 2012 r. zostały rozstrzygnięte dwa konkursy:

 1. Szkolny Turniej Ekologiczny "Człowiek – przyjaciel, czy wróg przyrody?" – koordynator pani Marzena Rozpiątkowska
 2. Konkurs fotograficzny "Moja mała ojczyzna" – koordynator pani Lidia Orlicz

Celem konkursów było:

 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i wspieranie uzdolnień uczniów.
 • zdobywanie i poszerzanie swojej wiedzy w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

W Szkolnym Turniej Ekologiczny "Człowiek – przyjaciel, czy wróg przyrody?" nagrodzeni zostali:

I miejsceFaustyna Kopeć kl. II LO
Adrian Malej kl. III TI
Szymon Nowak kl. II TI

II miejsceWiktor Chmielarski kl. I TR
Kamil Kozub kl. III TI
Magdalena Krawiec kl. I TAK

III miejsceSałata Dominika kl. I TR
Sobala Mateusz kl. II LO
Sońta Dawid kl. II LO

Uczniowie wyróżnieni     


Paweł Kozub kl. I TI
Anna Kozub kl. II LO
Bartłomiej Rebzda kl. I TI
Maria Turek kl. I TŻ
Marcin Hrabski kl. I TI
Kozal Martyna kl. I TAK
Marlena Florczyk kl. I TAK
Maja Staniaszek kl. I TAK
Adrian kl. II LO
Aleksandra Święcicka kl. II LO    
Hubert Jakubowski kl. I TAK
Karolina Zawada kl. I TAK
Garnysz Dominika kl. I TŻ
Adrian Kozak kl. I TŻ
Lenarczyk Marcin kl. I TŻ
Koper Paulina kl. I TŻ
Hubert Robert kl. I TŻ
Bartłomiej Olasik kl. I TAK
Daria Wochna kl. I TAK
Patryk Grzybowski kl. I TŻ
ZOBACZ: Galeria zdjęć z konkursu ekologicznego

W konkursie fotograficznym "Moja mała ojczyzna" nagrody książkowe otrzymali:

 • Magdalena Krawiec kl. I TAK
 • Maja Staniaszek kl. I TAK
 • Bartłomiej Sarzalski kl. III TI
 • Paulina Lisiecka kl. IV TŻ
 • Paulina Więcławska kl. II TŻ

ZOBACZ: Galeria zdjęć z konkursu fotograficznego

W dniu 26 kwietnia 2012 r. zorganizowana została akcja ekologiczna "Szanuj przyrodę – segreguj odpady" w ramach projektu ekologicznego pod hasłem "Przyroda – człowiekowi, człowiek – przyrodzie".

Podczas akcji uczniowie zbierali odpady na terenie gminy Czarnocin.

Celem akcji było: poszerzenie wiedzy dotyczącej segregacji odpadów, zaangażowanie uczniów w segregację odpadów, rozwijanie umiejętności pracy w zespole.
ZOBACZ: Galeria zdjęć

W dniu 25 maja 2012 r.uczniowie naszej szkoły z klas: II Technikum w zawodzie technik rolnik, II Technikum w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego, II Liceum Ogólnokształcącego o nachyleniu sportowo-obronnym byli na wycieczce w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Rogowie współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Celem wycieczki było kształtowanie świadomości ekologicznej młodzieży. Poznanie różnorodności flory i fauny występującej w lesie.

W programie wycieczki było:

 • zapoznanie różnorodność arboretum i alpinarium,
 • uczestnictwo w zajęciach przyrodniczych w Muzeum Lasu i Drewna,
 • wzięcie udział w zajęciach terenowych zorganizowanych przez Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie "Rozpoznawanie pospolitych drzew za pomocą klucza"

Organizatorem wyjazdu była Marzena Rozpiątkowska – vicedyrektor szkoły, opiekunami wycieczki byli Anna Simura Sętkowska – dyrektor szkoły i Małgorzata Zawisza – wychowawca klas II TR/TŻ.
ZOBACZ: Galeria zdjęć

Uczniowie naszej szkoły z klas II udali się wycieczkę do Kazimierskiego Parku Krajobrazowego finansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W programie wycieczki uczniowie zwiedzali:

 • objętą ochroną w formie stanowiska dokumentacyjnego przyrody nieożywionej tzw. "Ścianki Krystyny i Władysława Pożaryskich",
 • Muzeum Przyrodnicze w Kazimierzu Dolnym,
 • gęstą sieć wąwozów,
 • odbyli rejs statkiem po Małopolskim Przełomie Wisły wchodzącym w skład Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.

Wycieczkę zakończył spacer po Kazimierzu Dolnym, a następnie po uzdrowisku Nałęczów (Park Zdrojowy, palmiarnia, pijalnia wód zdrojowych).

Organizatorem wycieczki była pani Marzena Rozpiątkowska, a opiekunami byli: Pani Anna Bernaciak, Pan Michał Lacheta oraz Pani Krystyna Leśnik.
ZOBACZ: Galeria zdjęć

W dniu 13 czerwca 2012 r. uczniowie naszej szkoły z klas pierwszych Technikum w zawodach technik architektury krajobrazu, technik informatyk, technik rolnik oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego byli na wycieczce w Spalskim Parku Krajobrazowym finansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W programie wycieczki uczniowie zwiedzali:

 • Skansen Rzeki Pilicy
 • rezerwat przyrody Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim,
 • groty w Nagórzycach,
 • Ośrodek Hodowli Żubrów pod zarządem Kampinoskiego Parku Narodowego w Smardzewicach,
 • w miejscowości wypoczynkowo-letniskowej Spale m.in. Dom Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy.

Organizatorem wycieczki była pani Marzena Rozpiątkowska, a opiekunami byli: Pani Elżbieta Caban-Cieślak, Pan Adam Gałązka oraz Pan Marek Garnys.
ZOBACZ: Galeria zdjęć

W dniu 14 czerwca 2012 r. uczniowie naszej szkoły z klas pierwszych Technikum w zawodach technik architektury krajobrazu, technik informatyk, technik rolnik oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego byli na wycieczce w Kampinoskim Parku Narodowym oraz w Warszawie finansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Cele wycieczki: rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska, kształcenie aktywnej postawy w działaniu na rzecz ochrony środowiska, poszerzenie wiedzy na temat dziedzictwa narodowego.

Przebieg wycieczki:

 • spacer po Kampinoskim Parku Narodowym
 • zajęcia edukacyjne w Muzeum Puszczy Kampinoskiej na terenie rezerwatu przyrody "Granica"
 • pobyt w Centrum Nauki "Kopernik" w Warszawie.

Organizatorem wycieczki była pani Marzena Rozpiątkowska, a opiekunami byli: Pani Krystyna Leśnik, Pani Dorota Swarbuła oraz Marek Garnys.
ZOBACZ: Galeria zdjęć

W dniu 19 czerwca 2012 r. uczniowie naszej szkoły wyjechali na wycieczkę na Wyżynę Sandomierską finansowaną ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W programie wycieczki:

 • spacer po rezerwacie przyrody Góry Pieprzowe,
 • spacer po Sandomierzu z uwzględnieniem problematyki hydrotechnicznej w kontekście ostatnich wielkich powodzi,
 • zwiedzanie terenów po byłej kopalni siarki Machów.

Organizatorem wycieczki była pani Marzena Rozpiątkowska, a opiekunami byli: pani Elżbieta Caban-Cieślak oraz Pani Krystyna Leśnik.
ZOBACZ: Galeria zdjęć

Copyright © 2008     Wszelkie wskazówki i uwagi proszę kierować na adres e-mail:
zsr@czarnocin.edu.pl