logo
Logo Promocji Zdrowia BIP
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie

 Rada Pedagogiczna
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnocinie
w roku szkolnym 2016/2017

l.p.Nazwisko i imięPrzedmiot nauczania/stanowisko                                                                                                             
1.mgr inż. Szewczyk Grzegorz Dyrektor Szkoły
podstawy przedsiębiorczości
informatyka
2.mgr inż. Rozpiątkowska Marzena Wicedyrektor szkoły
biologia
3.mgr inż. Jabłonka Roman Kierownik Szkolenia Praktycznego
przewody zawodowe ekonomiczne
4.mgr Lacheta Małgorzata Kierownik internatu
język niemiecki
wychowawca w internacie
5.mgr inż. Bernaciak Anna przedmioty zawodowe z zakresu żywienia
6.mgr inż. Caban-Cieślak Elżbieta geografia
przedmioty zawodowe z zakresu produkcji roślinnej
- BHP w produkcji rolniczej
7.mgr Marzena Cisowska język angielski
język angielski zawodowy
wychowawca w internacie
8.mgr inż. Maciej Dybowski przedmioty zawodowe z zakresu informatyki
9.mgr Garnys Marek matematyka
10.mgr Glonek Agnieszka wychowanie fizyczne
wychowawca w internacie
11.mgr inż. Jabłonka Krystyna Konsultant w WODN
przedmioty zawodowe ekonomiczne
12.mgr Jakiel Sylwia przedmioty zawodowe z zakresu bhp
13.mgr Jaroniek Agnieszka język angielski
14.inż. Kędziora Anna przedmioty zawodowe z zakresu architektury krajobrazu
- produkcja roślinna
15.mgr Kuszewska Monika historia
wiedza o kulturze
wiedza o społeczeństwie
wychowawca w internacie
16.mgr Lacheta Michał wychowanie fizyczne
wychowawca w internacie
17.mgr Maciejewski Jakub przedmioty zawodowe z zakresu informatyki
fizyka
matematyka
18.ks. mgr Madejczyk Patryk religia
19.mgr inż. Orlicz Lidia bibliotekarz
edukacja dla bezpieczeństwa
20.mgr Pietruszynska Sylwia chemia
21.mgr Radziszewski Rafał wychowawca w internacie
przepisy ruchu drogowego
informatyka
22.mgr Sęk Edytapedagog szkolny
23.mgr inż. Anna Simura-Sętkowska przedmioty zawodowe w zakresie produkcji zwierzęcej
24.mgr inż. Solarek Małgorzata przedmioty zawodowe z zakresu architektury krajobrazu
25.mgr Stachaczyk Maciej przedmioty zawodowe ekonomiczne
26.mgr Staniaszek Iwona język polski
wychowanie do życia w rodzinie
przedmioty zawodowe z zakresu bhp
wychowawca w internacie
27.mgr inż. Swarbuła Dorota przedmioty zawodowe z zakresu żywienia
28.mgr Szczepaniak Joanna przedmioty zawodowe z zakresu żywienia
29.mgr Winciorek Grażyna wychowawca internatu
30.mgr Zawisza Małgorzata język polski
31.inż. Zbaraszewski Jacek przedmioty zawodowe z zakresu produkcji zwierzęcej
przedmioty zawodowe z zakresu mechanizacji
przedmioty zawodowe w zakresie bhp

Archiwum: Rady Pedagogicznej

Copyright © 2008     Wszelkie wskazówki i uwagi proszę kierować na adres e-mail:
agnieszka.radomska@czarnocin.edu.pl