logo
Logo Promocji Zdrowia BIP
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie

 INFORMACJA DLA IV SEMESTRU KURSU KWALIFIKACYJNEGO W ZAWODZIE TECHNIK ROLNIK /R.16/
Zajęcia z języka angielskiego w dniu 24. 09.2016 są odwołane.
Zajęcia zostaną odrobione w innym terminie


Dodano: 21 września 2016 r.

Sekretariat dla słuchaczy zaocznych czynny:

7 października 2016 r. od godz. 15.00 do 18.00
8 października 2016 r. od godz. 09.00 do 11.00

Dodano: 6 października 2016 r.

Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2016/2017


Szkoły zaoczne dla dorosłych*
– technik bhp /K1 – Z.13/ sem. II – 2 tyg. (80 godzin)      sem. III – 2 tyg. (80 godzin)
– technik administracji /A.68/    sem. III – 4 tyg. (160 godzin)
– technik usług kosmetycznych     sem. II – 2 tyg. (80 godzin)
– opiekun w domu pomocy społecznej    sem. II – 4 tyg. (160 godzin)
– kurs – K1 – R.03 sem. III – 4 tyg. (160 godzin)
– kurs – K2 – R.16 sem. I – 4 tyg. (160 godzin)

* W szkołach zaocznych praktyka zawodowa musi być zrealizowana we wskazanym semestrze, w określonym wymiarze godzin na dwa tygodnie przed końcem semestru.

Dodano: 27 września 2016 r.

Ważna informacja!!!!
do słuchaczy Kursów Kwalifikacyjnych i Szkół Policealnych

Przypominamy o konieczności odbycia praktyk zawodowych i dostarczeniu dokumentów potwierdzających.

Wszyscy słuchacze w zawodzie technik administracji, technik organizacji reklamy oraz technik bhp dostarcają umowę oraz zaświadczenie o odbyciu praktyk (druki poniżej).

Słuchacze w zawodzie technik rolnik dostarczają, jeżeli:

  1. słuchacz jest właścicielem gospodarstwa rolnego – kserokopię nakazu podatkowego
  2. słuchacz ma rodziców, którzy są właścicielami gospodarstwa rolnego – kserokopię nakazu podatkowego orazzaświadczenie od sołtysa (druk poniżej)
  3. słuchacz nie posiada gospodarstwa rolnego – umowę oraz zaświadczenie o odbyciu praktyk (druki poniżej).

Formularze


Umowa dla słuchaczy w zawodzie technik rolnik    
 
   POBIERZ
Umowa dla słuchaczy w zawodzie technik administracji    
 
   POBIERZ
Umowa dla słuchaczy w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy    
 
   POBIERZ
Zaświadczenie z odbycia praktyki    
 
   POBIERZ
Zaświadczenie od sołtysa z odbycia praktyki    
 
   POBIERZ

Dodano: 27 września 2016 r.

Copyright © 2008     Wszelkie wskazówki i uwagi proszę kierować na adres e-mail:
agnieszka.radomska@czarnocin.edu.pl