logo
Logo Promocji Zdrowia BIP
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie

 


Informacje dla uczniów


Ważna informacja w sprawie legitymacji szkolnych

W związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych i zgodnie z § 2 ust.1 ww. rozporządzenia, legitymacje szkolne wydane na drukach według dotychczasowych wzorów zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem, że na drugiej stronie tych legitymacji nad tekstem:
"Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego",
wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia. Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły.
Wpisu tego dokonuje sekretariat szkoły.

ZAPRASZAMY UCZNIÓW Z LEGITYMACJAMI DO SEKRETARIATU!!!

Do pobrania!!!

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie w roku szkolnym 2014/2015    
 
   POBIERZ   Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 28 sierpnia 2014 r.

Informacja dla uczniów mieszkających w internacie.

Jeżeli chcielibyście za pobyt i wyżywienie w internacie płacić przelewem na rachunek bankowy szkoły, niżej podajemy szczegóły:

Zespół Szkół Rolniczych w Czarnocinie
ul. J. Poniatowskiego 5, 97-318 Czarnocin

WYŻYWIENIE:
02 2030 0045 1110 0000 0195 2000 Bank BGŻ

ZAKWATEROWANIE:
83 2030 0045 1110 0000 0195 1900 Bank BGŻ

w tytule przelewu należy podać:
imię i nazwisko ucznia (szczególnie ważne, gdy osoba wpłacająca ma inne nazwisko), klasę (I,II,III,IV) z dopiskiem – opłata za internat za miesiąc (podaj miesiąc)
np. Jan Kowalski, kl. I, opłata za internat wrzesień 2014

OPŁATY NALEŻY ZAWSZE WNOSIĆ DO 10 DNIA MIESIĄCA.
PROSZĘ PAMIĘTAĆ O TERMINACH WPŁAT!

Dodano: 6 października 2014 r.

Copyright © 2008     Wszelkie wskazówki i uwagi proszę kierować na adres e-mail:
agnieszka.radomska@czarnocin.edu.pl